1. Twórcą słowników internetowych Leksyka.pl jest firma ATDV Viwegier-Jóźwiak Dorota z siedzibą przy ul. Tarnowieckiej 11/1, 04-174 Warszawa, zwana dalej "ATDV". ATDV ponoszą pełną odpowiedzialność za formułę serwisu Leksyka.pl oraz treści oferowane w ramach Serwisu.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu Leksyka.pl Użytkownik powinien się szczegółowo zapoznać z poniższym Regulaminem.
3. Serwis Leksyka.pl zwany dalej Serwisem, jest realizowany i udostępniany w Internecie przez ATDV.
4. Serwis stanowi współwłasność ATDV  i podlega ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie. Działania takie mogą pociągnąć za sobą uniemożliwienie dostępu do Serwisu danemu Użytkownikowi bez ostrzeżenia oraz odpowiednie kroki prawne.
6. ATDV oferuje Użytkownikowi dwie formuły usług Serwisu:
a) Konto abonamentowe, opłata za pośrednictwem bezpiecznych płatności DOTPAY oferuje m.in.:
* przelewem lub przekazem pocztowym,
* przelewem z mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Płacę z iPko, Przelew24 BZ WBK, Płacę z IKO, Płać z ING, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24 Przelew, Millennium Płatności Internetowe, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z Citi Handlowy, r-Przelew Raiffeisen Bank, Meritum Bank Przelew, Pay Way Toyota Bank, Płać z BOŚ, Alior Sync, Eurobank Płatności Online, Płacę z Idea Bank.
7. Abonent może ponownie aktywować swoje konto poprzez wniesienie opłaty przelewem lub przekazem pocztowym. W takim przypadku ważność konta przedłużana jest o kolejny wykupiony okres. Przedłużenia ważności konta można dokonać w dowolnym momencie, bez konieczności czekania na ostatni dzień ważności konta.
8. ATDV zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług , za które Użytkownik uiścił opłatę aktywacyjną, o ile nie doszło do naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkownika.
9. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, ATDV zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, przez wysłanie do Użytkownika wiadomości pocztą elektroniczną.
10. ATDV przywiązuje ogromną wagę do fachowości i staranności tłumaczeń i przykładów zawartych w bazie leksykalnej Leksyki. Jednak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w tłumaczeniach ATDV nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody wynikłe z nieprawidłowych tłumaczeń.
11. ATDV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu powstałe w wyniku:
a) problemów i działania czynników zewnętrznych i niezależnych (np.: awarie łącz internetowych, sprzętu lub oprogramowania w sieci TP S.A. lub GSM, itp., ataki hackerskie, działanie Siły Wyższej)
12. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie swoich danych , podanych w formularzu rejestracyjnym, przez ATDV do celów administracyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.). Prawidłowe wypełnienie ankiety rejestracyjnej oraz przelewu bankowego przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Serwisu. W przypadku nieprawidłowego lub niepełnego podania danych na przelewie ATDV nie będzie w stanie aktywować konta w wersji Deluxe.
13. ATDV nie udostępnia, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa, danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.
14. ATDV dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zobowiązuję się do udzielenia pomocy Użytkownikowi w pojawiających się problemach, jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Serwisu.
15. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia w Serwisie. ATDV zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, obowiązujących od momentu ich udostępnienia w Serwisie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie poprzedzone wcześniejszym wysłaniem informacji na adres e-mail użytkownika.
16. ATDV dołoży starań, aby dostęp do Serwisu działał poprawnie. Jednakże ATDV nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że mogą wystąpić mało prawdopodobne, specyficzne sytuacje, w których nastąpią problemy z dostępem. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta (BOK- e-mail: pomoc@leksyka.pl ) ATDV gdzie będą one rozpatrywane indywidualnie. Decyzja BOK jest ostateczna.
17. Założenie konta w serwisie LEKSYKA.PL oznacza zaakceptowanie przez zakładającego warunków niniejszego regulaminu.
18. Konta zakładane są przy użyciu formularza umieszczonego na stronach Serwisu. Założenie konta jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług abonamentowych oferowanych przez Serwis.
19. W przypadku wygaśnięcia okresu abonamentu , konto może zostać usunięte z systemu po 90 dniach od czasu ostatniego logowania.
20. Podczas trwania okresu abonamentu użytkownik ma dostęp do wszystkich kategorii wyrażeń we wszystkich słownikach oraz do słownictwa specjalistycznego.
21. ATDV nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty itp.
22. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.
23. Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego został wykupiony abonament.
24. W przypadku zaprzestania z winy ATDV świadczenia usług wynikających z wykupionego abonamentu, ATDV zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentu o czas przerwy w dostawie usług.