Dostęp online jest polecany dla wszystkich, którzy mają stały dostęp do Internetu i zależy im w szczególności na:

- codziennej aktualizacji słowników,
- możliwości konsultacji z innymi tłumaczami, nauczycielami języka i osobami zawodowo zajmującymi się językami,
- dostępie równoległym do wszystkich naszych słowników,
- dostępie do dodatkowych słowników, np. Webster (słownik angielsko-angielski), słownik Pawła Wimmera.

Leksyka jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi lingwistycznych ponieważ:

Cennik

Premium Ważność na 1 miesiąc

9.90 9,90 zł miesięcznie/licencje

  • Brak reklam
  • Szybkie wyszukiwanie
  • +5 dni gratis

Premium Ważność na 6 miesięcy

49.90 8,32 zł miesięcznie/licencje

  • Brak reklam
  • Szybkie wyszukiwanie
  • +15 dni gratis

Premium Ważność na 12 miesiący

79.90 6,66 zł miesięcznie/licencje

  • Brak reklam
  • Szybkie wyszukiwanie
  • +1 miesiąc gratis

Darmowy dostęp dla szkół, uczelni, bibliotek, urzędów!