Przedimek nieokreślony a/an – zastosowanie

 

Przedimek nieokreślony a/an stawiamy zawsze przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, nigdy nie wolno stosować go przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej, ponieważ a/an odnosi się do jednej sztuki.

A oto sytuacje, w których prawidłowe jest użycie przedimka nieokreślonego:

 

 

1. NOWA INFORMACJA W ZDANIU

 

 Przedimek nieokreślony postawimy przed rzeczownikiem (dla przypomnienia: wyłącznie policzalnym w liczbie pojedynczej), kiedy mówimy o nim po raz pierwszy:

 

I bought a dress yesterday(Oznajmiamy, że kupiliśmy sukienkę, nasz rozmówca słyszy o tym po raz pierwszy)

 

ale kontynuując, powiemy:

 

The dress is long, red and it has wide sleeves. (W tym zdaniu wiemy już, o jakiej sukience mowa, dlatego użyjemy przedimka określonego – sukienka w tym zdaniu to już „stara” informacja)

 

Podobnie:

 

My neighbours have a dog. The dog is an Alsatian, I believe.

Lucy has found new flatThe flat is on the third floor and it has a huge balcony.

 

 

2. RZECZ JEDNA Z WIELU

 

Przedimek a/an stawiamy przed rzeczownikami, które oznaczają jeden z wielu przedmiotów, pojęć lub jedną z wielu osób.

 

She sat on a chair(Na jednym z wielu krzeseł; gdyby w pokoju znajdowało się tylko jedno krzesło powiedzielibyśmy: She sat on the chair.)

 

We took a taxi(Jedną z wielu taksówek w mieście)

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU LUB OSOBY

 

Przedimek a/an postawimy przed wyrażeniem rzeczownikowym składającym się z przymiotnika i rzeczownika. Takie wyrażenie opisuje zwykle jakiś przedmiot lub osobę:

 

Mia is a beautiful baby.

It's been a wonderful day.

 

4. ZAWODY

 

Przedimek nieokreślony stawiamy przed nazwami zawodów:

 

My father's an engineer.

I'm going to be a singer when I grow up.

 

 

5. NARODOWOŚCI

 

Określając narodowość także postawimy przedimek nieokreślony:

 

Peter is an Englishman.

 

Uwaga! Narodowość częściej wyrażamy przymiotnikiem i wtedy przedimka nie stawiamy:

 

Peter is English.

She's American.