Strona bierna – rozszerzenie

 

HE IS SAID TO...

 

Zdania zaczynające się w języku polskim od formy „Uważa się...” , „Mówi się...”, „Ludzie twierdzą...” itp. wyrażane są w języku angielskim za pomocą strony biernej:

 

People say that he has two wives. → He is said to have two wives. Mówi się, że on ma dwie żony.

 

W takiej konstrukcji najczęściej spotykamy następujące czasowniki:

 

say

People say she's on a diet.

She's said to be on a diet.

know

People know that he speaks 12 languages.

He's known to speak 12 languages.

think

People think Ron is older than his wife.

Ron is thought to be older than his wife.

believe

People believed he was a very serious man.

He was believed to be a very serious man.

consider

People consider him a fool.

He's considered to be a fool.

expect

Everybody expects you to behave well.

You're expected to behave well.

 

 

 

IT IS SAID THAT...

 

Powyższe przykłady można także wyrazić w inny sposób:

 

People say that he has two wives. → He is said to have two wives. → It is said that he has two wives.

 

W podobny sposób można użyć także czasowników think, believe, consider, expect itp.

 

It is said that he speaks 12 languages.

It was believed that he was a very serious man.

It is considered that he is a fool.

 

 

WORK TO BE DONE

 

Strona bierna może zostać użyta także po czasownikach, po których pojawia się drugi czasownik w bezokoliczniku:

 

I didn't want to be recognised.

 

Bardzo często strona bierna pojawia się po czasowniku to be lub konstrukcji there is/there are:

 

There's still a lot of work to be done.

This project is to be finished by Monday.

 

Porównaj:

 

There's nothing to do. Nie ma nic do roboty. (= jest nudno)

There's nothing to be done. Nic nie da się zrobić. (= trzeba się z tym pogodzić)