W grudniu 2001 roku na stronie www.leksyka.pl udostępniony został słownik internetowy Leksyka (słownik angielsko-polski). Jak wskazuje nazwa (leksyka - "ogół wyrazów wchodzących w skład jakiegoś języka") celem projektu jest objęcie całego słownictwa języka angielskiego. Jest to pierwszy tego typu projekt na świecie.

Redaktorem naczelnym słownika jest Jarosław Jóźwiak - tłumacz, współwłaściciel agencji tłumaczeń ATDV, zdobywca pierwszego miejsca w konkursie na najwyższej jakości tłumaczenie zorganizowanym przez Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza. Redagowanie tak wielkiej liczby haseł przez jedną osobę ma zapewnić nie tylko odpowiedni poziom językowy, ale także ich identyczne opracowanie.

Wielką zaletą słownika jest wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej, co ma pozytywnie wpłynąć na działanie systemu. Zastosowanie Internetu jako medium umożliwia m.in. codzienne dodawanie nowych haseł czy uaktualnianie rekordów, ale także np. automatyczne przeszukiwanie Internetu w poszukiwaniu nowych lub jeszcze nie uwzględnionych haseł. Ponieważ przyłożono ogromną wagę do fachowości, poszczególne specjalizacje opracowywane są przez specjalistów w danej dziedzinie - ekonomistów, prawników, lekarzy, biologów, chemików, informatyków itp. będących najczęściej pracownikami akademickimi. To oni właśnie są grupą, której uwagę Leksyka stara się przyciągnąć. Docelowo założono, że uda się wzbudzić zainteresowanie uczestnictwem w projekcie jak największej liczby organizacji naukowych (np. wyższych uczelni, towarzystw naukowych), które w zamian za wsparcie merytoryczne będą mogły bezpłatnie korzystać ze słownika.

Od początku duże znaczenie przypisano słownictwu informatycznemu, które staje się powszechne w życiu codziennym. Stąd też nie tylko zintensyfikowane zostały prace nad dogłębnym opracowaniem terminologii informatycznej, ale także - po konsultacji z hackerami - wykorzystany został ich słownik New Hackers' Dictionary do dodania haseł, które przydatne będą osobom nie tylko z branży komputerowej. Nie zapomniano jednak również o słownictwie ogólnym: Wayne Magnuson, autor książki "English Idioms. Sayings and Slang" udostępnił na potrzeby słownika zebrane przez siebie idiomy wraz z przykładami ich zastosowań.

Słownik słownictwa ogólnego udostępniany jest nieodpłatnie. Jedynie w przypadku słownictwa specjalistycznego wprowadzona jest opłata abonamentowa. Z opłaty tej zwolnieni są studenci oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni. Do bazy słownika podłączone zostały NIEODPŁATNIE wszystkie większe biblioteki akademickie. Oznacza to, że za pomocą strony internetowej biblioteki można wejść (z komputera akademickiego) do Leksyki i korzystać z pełnej bazy haseł.