Skrót regulaminu:

1. O vouchery mogą występować szkoły (prywatne i państwowe) oraz instytucje i stowarzyszenia.
2. Podmiot może otrzymać do 5 tys. voucherów na rok.
3. Każdorazowo liczba użytkowników (pracowników instytucji lub słuchaczy szkoły) musi zostać potwierdzona przez dyrektora instytucji/uczelni.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Vouchery Leksyka są znakami legitymacyjnymi uprawniającymi Posiadacza Vouchera do jego wymiany na abonament Deluxe Online dostępny na stronie www.leksyka.pl

2. Emitentem Voucherów jest firma M2Dev sp.j., ul. ks. A. Majcherka 29, 62-070 Dopiewo
3. Posiadacz Vouchera może dokonać aktywacji kodu promocyjnego na stronie www.leksyka.pl.
4. Emitent Voucherów może dokonać wyłączenia możliwości aktywacji kodu poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.
5. Posiadaczem Vouchera w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot nabywający Voucher.
6. Nominał Vouchera jest określony na awersie.
7. Zamówić Voucher mogą Uczelnie, Szkoły, Biblioteki, Urzędy oraz Gminy, a vouchery mogą wykorzystać pracownicy, słuchacze lub uczniowie.
8. Zabrania się odsprzedaży voucherów.

§ 2 Realizacja Vouchera nabywanych na drodze zamówienia.

1. Voucher jest ważny od daty zamówienia.
2. Vouchera zachowuje swoją ważność na okres 15 miesięcy od daty emisji.
3. Vouchery nabywane przez jeden podmiot sumują się.
4. Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
5. Jeśli wartość oferty jest wyższa od środków pozostałych do wykorzystania w ramach Vouchera, Posiadacz Vouchera może dopłacić różnicę na kwotę będącą różnicą wartości oferty i środków pozostałych do wykorzystania w ramach Vouchera, wystawionej zgodnie z odpowiednimi przepisami.
6. Posiadacz Vouchera aktywuje kod promocyjny na stronie www.leksyka.pl na okres 12 miesięcy po uprzednim założeniu konta w systemie.
7. Vouchery dostarczane są w wersji drukownej listem poleconym w ciągu 30 dni roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia oraz jego telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przez M2Dev sp.j.
 
§ 3 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez M2Dev sp.j. w dowolnej chwili. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze publikowana na www.leksyka.pl