Pewne konstrukcje językowe wymagają użycia dwóch czasowników, jednego bezpośrednio po drugim (ewentualnie oddzielonego dopełnieniem). Zwykle ten drugi czasownik przybiera formę bezokolicznika:

 

I want to go.

 

lub końcówkę -ing:

 

I like swimming.

 

Istnieją także czasowniki, po których drugi czasownik pojawi się w bezokoliczniku bez to. Oto one.

 

CZASOWNIKI MODALNE

 

Z wyjątkiem ought to i have to wszystkie czasowniki modalne wymagają użycia czasownika w bezokoliczniku bez to:

 

We must go.

You shouldn't smoke so much.

He may be still at work.

We might be late.

I couldn't do anything.

I can speak three foreign languages.

 

ale:

You ought to be more punctual.

I have to finish this by tomorrow morning.

 

 

WOULD RATHER I HAD BETTER

 

Po konstrukcjach would rather i had better czasownik przyjmuje formę bezokolicznika bez to:

 

I'd rather be alone, thank you.

We'd better leave now or we may be late.

 

 

LET I MAKE

 

 

Czasowniki let w znaczeniu pozwolić oraz makezmusić, sprawić, że, także wymagają użycia bezokolicznika bez to, przy czym bezokolicznik ten poprzedzony jest dopełnieniem:

 

She let me drive her car even though I don't have a driving licence.

Please, let me stay.

 

The song made me cry.

They made me confess to what I'd done.

 

UWAGA! Czasownik make w stronie biernej wymaga użycia bezokolicznika z to!

 

They made him do it                                   He was made to do it.

They made me confess to what I'd done. I was made to confess to what I'd done.

 

 

SEE, HEAR, NOTICE, FEEL...

 

Po czasownikach typu see, watch, notice, hear, listen to, feel możemy użyć albo bezokolicznika bez to, albo formy z końcówką -ing.

 

Porównaj:

 

BEZOKOLICZNIK BEZ TO

FORMA -ING

I saw her clean the car.

I saw her cleaning the car.

Widziałem, jak umyła samochód.

Widziałem, jak myła samochód.

Bezokolicznik bez to zostanie użyty, gdy obserwujemy, słyszymy itp. CAŁĄ czynność.

 

Formę z -ing użyjemy, gdy obserwujemy, słyszymy  itp. jedynie FRAGMENT jakiejś czynności.

 

Inne przykłady:

 

I heard him sing a song about birds and bees. (słyszałem jak zaśpiewał - całą piosenkę)

I heard him singing a song about birds and bees. (słyszałem jak śpiewał – usłyszałem kawałek piosenki)

 

I noticed Brian kiss a tall blond girl. (widziałem cały pocałunek)

I noticed Brian kissing a tall blond girl. (widziałem, że się całują, ale nie przyglądałem się dłużej)

 

Zobacz także:

Bezokolicznik

Forma "-ing"

Bezokolicznik i forma "-ing"

 

 

Ćwiczenie