FORMA I ZASTOSOWANIE

 

Zdania warunkowe III typu mają następującą konstrukcję:

 

if + czas Past Perfect + would (not) have

 

Część zdania z if zawiera czasownik w czasie Past Perfect, natomiast w drugiej części zdania występuje would (not) + have + czasownik w formie past participle:

 

IF + CZAS PAST PERFECT                           WOULD (NOT) + PAST PARTICIPLE

 

If I had had enough money,                      I would have paid my phone bill.

Gdybym miał (wtedy) dosyć pieniędzy,     zapłaciłbym rachunek telefoniczny.

 

If Ralph hadn't lost his job,                      he wouldn't have moved abroad.

Gdyby Ralph nie stracił pracy,                    nie przeprowadziłby się za granicę.

 

If she had practiced more,                        she would have passed all her exams.

Gdyby więcej się uczyła,                             zdałaby wszystkie egzaminy.

 

 

Podobnie, jak w przypadku zdań warunkowych typu I i II, możliwe jest odwrócenie kolejności, tj. część z if, może nastąpić po części z would (not) have:

 

We wouldn't have missed the train if we hadn't been stuck in a traffic jam for over half an hour.

 

I would have gone shopping if I had known we ran out of everything.

 

Zdania warunkowe typu III dotyczą przeszłości i opisują, co mogłoby się wydarzyć kiedyś, gdyby został spełniony jakiś warunek. W domyśle: warunek ten nie został spełniony i dlatego czynność nie mogła się wydarzyć:

 

NIESPEŁNIONY  WARUNEK                                  NIEWYKONANA CZYNNOŚĆ

 

If I had had enough money,                                  I would have paid my phone bill.

If she hadn't been ill,                                             she would have been able to come to the                                                                                   show.

If we had opened the letter,                                  we would have known what was inside.

 

INNE OPCJE

 

Zamiast would w zdaniu warunkowym typu III możliwe jest użycie czasowników modalnych:

 

You could have injured yourself if  you hadn't been careful enough.

I might have missed my plane if I had got up ten minutes later.

 

Patrz także:

Zdania warunkowe typu I

Zdania warunkowe typu II

Ćwiczenie