Bywają sytuacje, w których przed rzeczownikiem nie stosuje się żadnego przedimka. Oto kategorie rzeczowników, które – w pewnych kontekstach – występują bez przedimka:

1. Imiona i nazwiska

I met George at the station. Spotkałam George'a na dworcu.

Jeff's nineteen. Jeff ma dziewiętnaście lat.

Sissy Dixon was late again. Sissy Dixon znowu się spóźniła.

ALE: I like the Simpsons. Lubię Simpsonów.(Nazwisko w liczbie mnogiej poprzedzone przedimkiem the oznacza rodzinę: the Simpsonsrodzina Simpsonów

2. Posiłki

Generalnie przed nazwami posiłków nie stosujemy żadnego przedimka. Wyjątkiem są zdania, w których nazwę posiłku poprzedza przymiotnik lub po nazwie następuje opis.

I had breakfast at 8 o'clock. Jadłam śniadanie o 8.00.

After lunch I returned to my work. Po lunchu wróciłem do pracy.

What time do you have dinner? O której masz obiad?

ALE: I had a good breakfast. Jadłem dobre śniadanie.

The meal I had with Tony wasn't very good. Posiłek, który jedliśmy z Tony'm nie był zbyt dobry.

 

3. Nazwy dni i miesięcy, pory dnia

Przed nazwami miesięcy i dni nie stawiamy przedimka. Wyjątkiem są sytuacje opisane w poprzednim punkcie.

Let's meet on Friday. Spotkajmy się w piątek.

I was born in September. Urodziłem się we wrześniu.

ALE: We met the Friday after her wedding. Spotkaliśmy się w piątek po weselu.

I can't forget the September the war broke out. Nie zapomnę tego września, w którym wybuchła wojna.

Przedimka nie ma też w wyrażeniach takich, jak:

at night – w nocy

by day/night – za dnia/nocą

at midnight/midday – o północy/w południe

ALE:

in the morning/afternoon/evening – rano/po południu/wieczorem

during the day/night – w dzień/w nocy

I woke up at night. Obudziłam się w nocy.

We travelled by night. Podróżowaliśmy nocą.

ALE: My baby wakes up twice during the night. Moje dziecko budzi się dwa razy w nocy.

We arrived home in the afternoon. Przyjechaliśmy do domu po południu.

 

4. Dyscypliny sportowe

Gary often plays football in the afternoon. Gary często gra w piłkę po południu.

I don't like tennis. Nie lubię tenisa.

 

5. Rzeczownik poprzedzony zaimkiem

We went in my car. Pojechaliśmy moim samochodem.

I've brought your books. Przyniosłam twoje książki.

 

6. Rzeczownik w liczbie mnogiej

Jeśli rzeczownik niepoliczalny lub policzalny w liczbie mnogiej został użyty w znaczeniu ogólnym, nie stosuje się przedimka:

(ilustracja)

 

Lions are dangerous animals. Lwy są niebezpiecznymi zwierzętami. (Lwy ogólnie – jako gatunek.)

ALE:

The lions were asleep when we visited the zoo. Lwy spały kiedy byliśmy w zoo.(Tu chodzi o konkretne lwy – z danego ogrodu zoologicznego.)

 

 

Milk is white. Mleko jest białe. (Ogólnie – mleko jako produkt).

ALE:

I put the milk in the fridge. Włożyłam mleko do lodówki. (Konkretne mleko – kupione wcześniej w sklepie.)

 

7. Nazwy ulic

Did you see Piccadilly Circus when you visited London? Widziałeś Piccadilly Circus kiedy byłeś w Londynie?

I live in Roseberry Avenue. Mieszkam na Roseberry Avenue.

 

8. Środki transportu

Powiemy:

go by car/by bus/by tram/by train/by plane

ALE:
on the bus/train, etc.

I went to work by car. Do pracy pojechałem autem. ALE: I saw her on the bus.

We went by plane. Polecieliśmy samolotem. Zobaczyłem ją w autobusie.

 

9. Nazwy świąt

Generalnie przed nazwami świąt nie stosujemy przedimków:

Easter is in April this year. W tym roku Wielkanoc przypada w kwietniu.

We usually have turkey for Thanksgiving. Zwykle jemy indyka na święto Dziękczynienia.

I'm going to spend Christmas with my family. Boże Narodzenie spędzę z rodziną.

 

10. School, hospital, church...

School, hospital, church, prison, university, college, bed to miejsca, które mają swoje konkretne przeznaczenie. Jeśli mówimy o nich w takim właśnie znaczeniu, nie stawiamy przedimka.

Przedimka nie użyjemy więc jeśli pójdziemy:

do kościoła – to church – by się modlić

do szpitala – to hospital – by się leczyć

do więzienia – to prison – by odsiedzieć wyrok

do łóżka – to bed – by spać lub odpoczywać

do szkoły/college’u/na uniwersytet – to school/college/university – by się uczyć

 

Anthony's in hospital with appendicitis. Jest w szpitalu jako pacjent.

We go to church every Sunday. Chodzimy jako wierni, na mszę.

Judy's at art college. Studiuje tam.

He was found guilty and sent to prison. Jest w więzieniu jako więzień.

We can meet after school. Szkoła w sensie czasu poświęconego na naukę.

Mark's in bed. Jest w łóżku, czyli śpi lub zasypia.

Jeśli jednak pojawiają się w innym kontekście – na przykład, gdy chodzi o budynek, który chcemy zlokalizować lub odwiedzić - konieczne jest użycie przedimka:

Where's the hospital, please? Pytamy o budynek.

The church is opposite the cemetery. Tu też mowa o budynku.

Burt went to the prison to see his brother. Wybrał się do więzienia w odwiedziny, nie jest więźniem.

My father's at the college. His giving a lecture there. Poszedł tam w innym celu niż uczenie się.

Don't jump on the bed! Tu słowo “łóżko” to po prostu mebel..

 

 

11. Nazwy geograficzne

Przedimka nie stawiamy przed następującymi nazwami geograficznymi:

Kategoria

Przykład

Przykładowe zdanie

kontynenty

Europe

Asia

Peru is a country in South America. Peru to państwo w Ameryce Południowej.

I'd love to visit Africa some day. Bardzo Chciałbym pojechać kiedyś do Afryki.

nazwy państw, oprócz wymienionych w rozdz.2

France

Poland

I was born in Canada. Urodziłem się w Kanadzie.

She comes from Switzerland. Ona pochodzi ze Szwajcarii.

miasta

London

Paris

Bruce lives in New York. Bruce mieszka w Nowym Jorku.

My mother was born in Budapest. Moja matka urodziła się w Budapeszcie.

jeziora

Lake Victoria

Lake Eerie

This is a photo of Lake Superior. To zdjęcie przedstawia jezioro Górne.

pojedyncze wyspy

Sicily

Bermuda

We stayed in a fantastic hotel in Crete. Zatrzymaliśmy się w fantastycznym hotelu na Krecie.

Have you ever been to Bornholm? Byłeś kiedyś na wyspie Bornholm?

szczyty górskie

Mount Everest

(Mount) Etna

We climbed Mount Blanc last summer. Zeszłego lata weszliśmy na Mont Blanc.

Have you seen the majestic view of Snowdon? Widziałeś majestatyczną górę Snowdon?