Zdania względne to zdania podrzędne, które opisują wyrażenie rzeczownikowe. Dzielimy je na zdania względne opisujące i ograniczające:

 

 

 

zdania względne opisujące

zdania względne ograniczające

Dostarczają dodatkowych informacji o osobie lub rzeczy, o której mowa w zdaniu.

Ashley, who lives next door, keeps four dogs.

Zdanie pozbawione zdania względnego opisującego nadal byłoby poprawne i zrozumiałe:

Ashley keeps four dogs.

(wiemy, że mowa o Ashely, informacja o tym, że mieszka ona po sąsiedzku stanowiła jedynie dodatek)

Precyzują, o jaką osobę lub rzecz chodzi (ograniczają grupę osób/rzeczy do tej jednej, o której mowa)

The woman who lives next door keeps four dogs.

Po usunięciu zdania względnego ograniczającego zdanie byłoby niepełne:

The woman keeps four dogs.

(nie wiemy, o jakiej kobiecie jest mowa, dopiero informacja o tym, że tej, która mieszka po sąsiedzku nam to wyjaśnia)

Wtrącone zdanie opisujące ograniczone jest przecinkami:

Ashley, who lives next door, keeps four dogs.

Nie zawierają przecinków:

The woman who lives next door keeps four dogs.

Nie można pominąć zaimka w żadnej sytuacji:

Ashley, who lives next door, keeps four dogs.

The group's new song, which I heard last week, ...

 

 

Można pominąć zaimek who, which, that itp. o ile występuje on w funkcji dopełnienia:

The song which I heard last week...

LUB:

The song I heard last week ...

ale:

The woman who lives next door keeps four dogs. (nie można opuścić zaimka, ponieważ występuje on w funkcji podmiotu, a nie dopełnienia)

Użycie that jest niedopuszczalne:

Ashley, who lives next door, keeps four dogs.

The group's new song, which I heard last week, ...

W mowie potocznej zamiast who i which możemy użyć that:

The woman that lives next door keeps four dogs.

The song that I heard last week...

 

 

Porównaj jeszcze następującą parę zdań:

 

My brother, who is 20,  is a student.             To zdanie względne opisujące. Wtrącenie who is 20

                                                                       jest dodatkową informacją. Ze zdania wynika, że osoba,

                                                                       która je wypowiada ma tylko jednego brata.

 

My brother who is 20 is a student.                To zdanie względne ograniczające. Who is 20 stanowi

                                                                       ważną informację, precyzującą, o którego brata chodzi.

                                                                       Ze zdania wynika, że osoba, która je wypowiada ma więcej

                                                                       braci.

 

 

INNE ZAIMKI

 

 

Oprócz zaimków who, which i that w zdaniach względnych można użyć także whom, whose oraz where:

 

Mr Brown, whom you met at the conference in Stuttgart, has been promoted to manager.

Aunt Lucia, whose car was stolen last summer, bought a brand new Opel.

The little town where I was born is now a vibrant culture centre of the whole area.

 

 

Ćwiczenie