Czasownik wish

 

Czasownik wish używamy w następujących konstrukcjach:

 

WISH = WANT

 

W tym znaczeniu czasownik wish zachowuje się jak każdy inny czasownik, po którym występuje drugi czasownik w bezokoliczniku:

 

The manager wished to see you. = The manager wanted to see you.

 

 

 

WISH + SIMPLE PAST

 

Ta konstrukcja służy do wyrażania żalu związanego z teraźniejszością:

 

wish I was rich. Chciałbym być bogaty.

wish she was my girlfriend. Szkoda, że ona nie jest moją dziewczyną.

wish I could swim. Żałuję, że nie umiem pływać.

 

 

WISH + WOULD

 

 

Wish + would służy do narzekania na coś, co się dzieje w danej chwili lub regularnie:

 

wish she wouldn't speak so fastMogłaby tak szybko nie mówić.

wish you would answer my e-mails. Mógłbyś odpowiadać na moje maile.

wish they would stop crying. Mogliby przestać płakać.

 

 

 

WISH + PAST PERFECT

 

 

Ta konstrukcja służy do wyrażania żalu związanego z jakąś sytuacją z przeszłości:

 

wish I hadn't said it. It was so foolish. Żałuję, że to powiedziałem...

wish I'd borrowed some money from Ted. I'm broke now. Żałuję, że nie pożyczyłem...

wish I hadn't sold my old car. I liked it. Żałuję, że sprzedałem...