Przedimki przed nazwiskami

 

Chociaż przed imionami i nazwiskami angielskimi nie stawia się zwykle przedimków, istnieje kilka sytuacji, w których jest to nie tylko dopuszczalne, ale wręcz konieczne:

 

·       Przed nazwiskami w liczbie mnogiej w znaczeniu rodziny, państwa stawiamy przedimek the:

the Smiths = państwo Smith

the Jacksons = Jacksonowie

 

·       Jeśli chcemy powiedzieć „jakiś pan, jakaś pani + nazwisko”, możemy użyć przedimka nieokreślonego a/an:

A Mrs Jackson asked for you. = jakaś pani Jackson

 

·       Jeśli podkreślamy, że osoba nosząca dane imię lub nazwisko to ta ważna/znana osoba, użyjemy przedimka the:

I saw Rihanna in New York.

The Rihanna?

 

·       Przedimek the stanie także przed opisem osoby, jeśli precyzujemy, o którą chodzi:

 

No, not the Rihanna, the singer. The Rihanna who we met in London last year.