Passive gerund

 

Passive gerund to strona bierna czasownika w formie gerund. Jest ona stosowana w zdaniach, które wymagają użycia czasownika z końcówką –ing i jednocześnie strony biernej.

Istnieją dwie opcje użycia tej konstrukcji:

 

 

PRESENT PASSIVE GERUND

 

Present passive gerund odnosi się do teraźniejszości.

 

being + past participle

 

Przykłady:

I don’t like being seen in his company.

She hated being photographed.

Being remembered by people is what I call important.

 

 

 

PRESENT PERFECT PASSIVE GERUND

 

Present perfect passive gerund odnosi się do przeszłości.

 

having been + past participle

 

Przykłady:

I remember having been taught to ride a bike when I was four.

The office showed no sign of having been cleaned.

She mentioned having been charged with murder.