Liczba mnoga rzeczowników pochodzenia obcego

 

Oto zasady obowiązujące przy tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników pochodzenia obcego, zwłaszcza wywodzących się z greki, łaciny, języka włoskiego lub francuskiego.

 

LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

końcówka

przykład

końcówka

przykład

-is

diagnosis

thesis

basis

-es

diagnoses

theses

bases

-us

cactus

octopus

hippopotamus

-i LUB -s

cacti/cactuses

octopi/octopuses

hippopotami/hippopotamuses

-um

datum
bacterium

curriculum

-a LUB -s

data

bacteria

curricula/curriculums

-ex

index

appendix

-ices LUB -es

indices/indexes

appendices/appendixes

-on

phenomenon

criterion

-a

phenomena

criteria

-eau

bureau

beau

-eaux LUB -s

bureaux/bureaus

beaux/beaus

-a

vertebra

formula

-ae LUB -s

vertebrae

formulae/formulas