Inwersja

 

Czym jest inwersja? W skrócie rzecz biorąc, to zmiana szyku wyrazów w zdaniu. Najpopularniejsze zastosowanie inwersji dotyczy oczywiście tworzenia pytań, jednak istnieją także inne sytuacje, w których dochodzi do zmiany szyku wyrazów. Zostały one opisane poniżej.

 

 

INWERSJA PO PRZYSŁÓWKACH

 

Niektóre przysłówki i wyrażenia przysłówkowe można przesunąć na początek zdania dla wzmocnienia dramatycznego efektu wypowiedzi. Konieczne jest wówczas zastosowanie szyku i konstrukcji typowych dla pytań. Zmianom takim podlegają najczęściej przysłówki o znaczeniu negatywnym, przeczącym:

 

hardly… when / scarcely… when / no sooner… than – ledwo… kiedy

Hardly had she left the office when her husband called.

No sooner had I opened the door than the dogs shot away.

 

seldom / rarely – rzadko

                  Seldom does she speak to us.

 

never – nigdy

Never have I read such a moving story.

 

under no circumstances / on no account – w żadnym wypadku

Under no circumstances will you leave that room!

 

at no time – w żadnym momencie, nigdy

At no time did he want to speak to me.

 

not only – nie tylko

Not only are they good at languages but they can also play several instruments.

 

little – wcale, w ogóle nic

Little did I know about his background.

 

nowhere – nigdzie

Nowhere was I safe.

 

 

INWERSJA W ZDANIACH WARUNKOWYCH

 

W zdaniach warunkowych istnieje możliwość opuszczenia if i zastosowania szyku przestawnego w części zdania, w której się ono znajdowało. W zdaniach warunkowych I typu konieczne jest użycie czasownika modalnego should:

 

typ I

If you meet Peter, ask him about the project.

Should you meet Peter, ask him about the project.

 

typ II

If I were you, I wouldn’t pay for it.

Where I you, I wouldn’t pay for it.

 

typ III

If I had been smarter, I would have fixed the problem.

Had I been smarter, I would have fixed the problem.

 

 

INWERSJA PO SO I SUCH

 

Inwersja bywa także stosowana po słowach so i such:

 

So terrified was she that she couldn't stop crying.

Such was her fear that she couldn't stop crying.