STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH


Zdania twierdzące w czasie Present Continuous tworzymy według następującego wzoru:


am/is/are + czasownik z końcówką -ing


Brenda is living with her parents at the moment.

I'm watching TV now.

We are planning to visit Paris in summer.

 

Zobacz także:


Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing.PYTANIA I PRZECZENIA


Pytania w czasie Present Continuous tworzymy stosując szyk przestawny, czyli odwrócenie kolejności wyrazów w zdaniu.


I am working now. Am I working now?


Paula is listening to the radio. Is Paula listening to the radio?Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do odmienionego przez osoby czasownika to be. W mowie potocznej zamiast pełnych form stosujemy skróty:


I am not = I'm not

he/she/is is not = he/she/it isn't

you/we/they are not = you/we/they aren't


Mike isn't reading. He's already fallen asleep.

We aren't going anywhere tonight.


ZASTOSOWANIECzas Present Continuous służy do wyrażania:


  • czynności, które mają miejsce w momencie mówienia:


Steve is having a bath at the moment.

Look! Ann and Peter are talking to the man we saw yesterday.

It's raining.


  • czynności, które odbywają się teraz, przy czym słowo “teraz” ma szersze znaczenie, np:


I'm looking for a new flat.

They're building a little house in the countryside.


  • czynności jednorazowych, w odróżnieniu od czynności regularnych, powtarzających się:


I usually play golf on Friday but this week I'm skipping my round.

Jeremy lives in London but this month he's staying at his parents' in Devon.


  • wszelkich zmian:


The situation is getting much better.

The number of the unemployed in our region is increasing.


  • czynności przyszłych, zaplanowanych i ustalonych, zwykle dotyczących niedalekiej przyszłości:


We're leaving tomorrow morning.

I'm having an appointment with Mr Eddison tonight.OKOLICZNIKI CZASUOkoliczniki czasu najczęściej spotykane w czasie Present Continuous to:

konkretne dary z przeszłości, np.


yesterday at 8 o'clock

on Monday morning


a także:


at that moment - wtedy

then – wtedy

that week/month... - w tamtym tygodniu/miesiącu...

last year... - w ubiegłym roku...

 

 

Zobacz także:

czasy teraźniejsze - porównanie

 

Ćwiczenie