STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

 czasownik z końcówką -ed

lub

druga forma czasownika

 

Większość czasowników angielskich to czasowniki regularne; aby utworzyć czas Simple Past, wystarczy dodać do nich końcówkę -ed:

 

I opened the door and looked inside.

Megan answered all my questions.

They learned English in Canada.

 

Dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej forma czasownika jest taka sama.

 

Zobacz także:

Zasady pisowni czasowników z końcówką -ed

 

Pozostałe czasowniki – których jest zdecydowanie mniej – to czasowniki nieregularne. Ich formę czasu przeszłego – tzw. drugą formę czasownika – należy zapamiętać.

 

go – went                  We went to Budapest for the weekend.

see – saw                  I saw this film last year.

do – did                     Mark did his homework yesterday.

 

 

Patrz także:

Lista czasowników nieregularnych

 

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania i przeczenia tworzymy za pomocą operatora did. Operator ten jest taki sam dla wszystkich osób. W przeczeniach najczęściej pojawia się forma skrócona:

 

did + not = didn't

 

I lived in Gniezno.

I didn't live in Gniezno.     

Did you live in Gniezno?

 

Ann bought a new car.

Ann didn't buy a new car.

Did Ann buy a new car?

 

Po użyciu operatora did, czasownik występuje w formie podstawowej, a nie w formie czasu przeszłego:

 

He knew how to do it.                     He didn't know how to do it.

            ____________________________

 

Uwaga! Czasownik to be tworzy pytania i przeczenia bez operatora i jako jedyny posiada dwie formy przeszłe:

 

I/he/she/it was

we/you/they were

 

She was afraid.

She wasn't afraid.

Was she afraid?

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Simple Past służy do:

 

1. wyrażania czynności przeszłych zakończonych, zwłaszcza jeśli podany jest czas, w którym czynność miała miejsce lub w domyśle jest on znany, a także kiedy o ten czas pytamy:

 

I met Luke in April.

She died of pneumonia.

When was Mozart born?

 

Jeśli mówimy o wydarzeniu, które miało miejsce w niesprecyzowanym czasie z przeszłości często użyjemy czasu Present Perfect.

Porównaj:

 

- Have you read this book?

- Yes, I have. I read it last summer.

 

Pierwsze pytanie dotyczy niesprecyzowanej przeszłości, stąd użyto w nim czasu Present Perfect. Odpowiedź “Yes, I have” także dotyczy nieokreślonej przeszłości. Jednak dalsza wypowiedź podaje konkretny czas, w jakim czynność (przeczytanie książki) została wykonana (in summer) i dlatego użyto w nim czasu Simple Past.

 

2. tworzenia zdań warunkowych typu II.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

Okoliczniki czasu charakterystyczne dla czasu Simple Past to:

 

konkretne daty z przeszłości, np.

 

in September

in 1998

on Monday

 

a także:

 

a week/month... ago  -  tydzień/miesiąc... temu

last week/year... - w zeszłym tygodniu/roku...

yesterday – wczoraj

the day before yesterday – przedwczoraj

 

 

Ćwiczenia:

czasowniki regularne Br

czasowniki regularne Am

czasowniki nieregularne

czas Simple Past vs Past Continuous