Simple Present Tense

Present Continuous Tense

Wyraża czynności dziejące się regularnie:


Wyraża czynności dziejące się w danej chwili:


I often watch television in the evening.

How often do you go to the cinema?

Be quiet, please. I'm watching television.

Are you going to the cinema tonight?

Służy do opisu czynności stałych:


Służy do opisu czynności jednorazowych, tymczasowych:


I work in this company as an assistant manager.

Lucy drives a red sports car.

This month I'm working on a new project.

Lucy usually drives a red sports car, but this week she's driving her husband's car.

Służy do określania rozkładów, programów, godzin otwarcia itp.

Służy do wyrażania czynności, które są zaplanowane na najbliższą przyszłość:

The bank opens at 9.00.

What time does the train leave?

I'm meeting with Alex tonight.

What time are they leaving?

Służy do wyrażania uczuć, stanu wiedzy, stanów emocjonalnych itp. za pomocą czasowników, których nie używamy w czasie Present Continuous, np:

know, see, hate, love, like, need, remember, forget, belong, understand, hear

Czasu Present Continuous nie używamy z czasownikami oznaczającymi pewne trwałe stany: uczucia, stan wiedzy, przypuszczenia, przynależność itp.

I know Susan.

Who does this car belong to?

Do you remember me?

I don't understand a word he says.


Występuje z okolicznikami czasu:

Występuje z okolicznikami czasu:

always – zawsze

often – często

usually – zwykle

sometimes – czasami

rarely/seldom – rzadko

never – nigdy

on Fridays/Sundays... - w piątki/niedziele

every week/year... - każdego tygodnia/roku...

every two/four... weeks/months... - co dwa/cztery... tygodnie/miesiące...

once/twice/three times... a day/week... - raz/dwa/trzy razy ... dziennie/w tygodniu...:

at the moment - w tej chwili

now – teraz

right now – w tej chwili

at present – obecnie

today- dzisiaj

this week/month... - w tym tygodniu/miesiąc

 

 

 

Zobacz także:

 

Czas Present Continuous

Czas Simple Present

 

Ćwiczenie