Przedimka nieokreślonego a/an użyjemy zawsze przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, nigdy nie wolno stawiać a/an przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej.

A oto sytuacje, w których prawidłowe jest użycie przedimka nieokreślonego:

 

 

1. NOWA INFORMACJA W ZDANIU

 

 

Przedimek nieokreślony postawimy przed rzeczownikiem (dla przypomnienia: wyłącznie policzalnym w liczbie pojedynczej), kiedy mówimy o nim po raz pierwszy:

 

I bought a dress yesterday. (Oznajmiamy, że kupiliśmy sukienkę, nasz rozmówca słyszy o tym po raz pierwszy)

 

ale kontynuując, powiemy:

 

The dress is long, red and it has wide sleeves. (W tym zdaniu wiemy już o jakiej sukience jest mowa, więc użyjemy przedimka określonego – sukienka w tym zdaniu to już “stara” informacja)

 

Podobnie:

 

My neighbours have a dog. The dog is an Alsatian, I believe.

Lucy has found a new flat. The flat is on the third floor and it has a huge balcony.

 

 

2. RZECZ JEDNA Z WIELU

 

Przedimek a/an stawiamy przed rzeczownikami, które oznaczają jeden z wielu przedmiotów, pojęć lub jedną z wielu osób.

 

She sat on a chair. (Na jednym z wielu krzeseł; gdyby w pokoju znajdowało się tylko jedno krzesło powiedzielibyśmy: She sat on the chair.)

 

We took a taxi. (Jedną z wielu taksówek w mieście)

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU LUB OSOBY

 

Przedimek a/an postawimy przed wyrażeniem rzeczownikowym składającym się z przymiotnika i rzeczownika. Takie wyrażenie opisuje zwykle jakiś przedmiot lub osobę:

 

Dagna is a beautiful baby.

It's been a wonderful day.

 

4. ZAWODY

 

Przedimek nieokreślony stawiamy przed nazwami zawodów:

 

My father's an engineer.

I'm going to be a singer when I grow up.

 

 

5. NARODOWOŚCI

 

Określając czyjąś narodowość także postawimy przedimek nieokreślony:

 

Peter is an Englishman.

 

Uwaga! Narodowość częściej wyrażamy przymiotnikiem i wtedy przedimka nie stawiamy:

 

Peter is English.

She's American.

 

 

6. WYRAŻENIA OKREŚLAJĄCE ILOŚĆ, WARTOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

Przedimka a/an użyjemy wyrażeniach, które określają ilość, wartość (np. cenową) oraz częstotliwość:

 

ilość:

a great deal of

a lot of

a couple of

half a (kilo)

 

wartość:

$ 10 a kilo

£ 50 a packet

 

częstotliwość:

twice a month

once a week

 

7. OGÓLNE STWIERDZENIA

 

Przedimek a/an służy także do wyrażania ogólnych opinii lub prawd na temat jakiejś rzeczy:

 

A giraffe is a very tall animal. (żyrafa – ogólnie)

A mobile phone is a very useful device. (ogólnie – telefon komórkowy)

 

W tym kontekście możliwe jest jednak również użycie przedimka określonego the:

 

The giraffe is a very tall animal.

The mobile phone is a very useful device.

 

A także zastąpienie rzeczownika w liczbie pojedynczej, liczbą mnogą:

 

Giraffes are very tall animals.

Mobile phones are very useful devices.

 

 

Zobacz także:

Przedimek nieokreślony a/an

 

Ćwiczenie na przedimki