Nazwy geograficzne sprawiają uczącym się angielskiego niemało problemów. Nie dość, że ich pisownia odbiega często od polskiej, to jeszcze należy pamiętać o szeregu zasad gramatycznych. Poniżej przedstawiono najistotniejsze zasady obowiązujące przy użyciu i tworzeniu angielskich nazw oznaczających nazwy geograficzne, mieszkańców regionów geograficznych oraz języki, którymi się oni posługują.

 

PRZEDIMKI

 

Nazwy geograficzne nigdy nie występują z przedimkiem nieokreślonym a/an, jedynie z przedimkiem określonym the lub bez przedimka:

 

nazwy z THE

nazwy bez przedimka

morza, oceany i rzeki:

the Baltic Sea / the Mediterranean

the Pacific Ocean / the Atlantic

the Vistula River / the Thames

jeziora i zatoki:

Lake Victoria / Lake Michigan

Hudson's Bay / Dublin Bay

niektóre państwa:

- zawierające słowo republic, union, states, kingdom:

the Republic of Ireland / the Soviet Union / the United States (of America) / the United Kingdom

- w liczbie mnogiej:

the Netherlands / the Philippines

- wyjątki:

the Sudan / the Yemen

miasta i większość państw:

Cracow / London / New York

ale: the Hague

Poland / Canada / Japan

archipelagi wysp:

the Azores / the Bahamas / the Orkneys

pojedyncze wyspy:

Hokkaido / Crete / Sicily

pasma gór:

the Alps / the Tatras / the Andes

pojedyncze szczyty:

Mount Everest / Mount Blanc / Snowdon

regiony świata:

the Sahara / the Balkans / the Middle East

kontynenty:

Europe / North America / Australia

wszystkie nazwy z of:

the Bay of Mexico / the Cape of Good Hope / the Isle of Man

 

 

 

NAZWY NARODOWOŚCI I JĘZYKI

 

Rzeczowniki oznaczające nazwy narodowości oraz nazwy języków tworzymy z nazw państw według zasad przedstawionych poniżej. W niektórych przypadkach nazwa mieszkańca i nazwa języka danego kraju są takie same. W innych przypadkach – określa się je dwoma różnymi słowami.

 

1. język – końcówka -ish;

mieszkaniec – odrębne słowo:

 

kraj

język/przymiotnik

 mieszkaniec

(Great) Britain

Denmark

England

Finland

Ireland

Poland

Scotland

Spain

Sweden

Turkey

British

Danish

English

Finnish

Irish

Polish

Scottish

Spanish

Swedish

Turkish

Briton

Dane

Englishman /-woman

Finn

Irishman /-woman

Pole

Scot

Spaniard

Swede

Turk

 

2. nazwa języka i mieszkańca – końcówka -an

 

 

kraj

język/mieszkaniec

America

Australia

Belgium

Brazil

Egypt

Estonia

Germany

Hungary

Iran

Italy

Korea

Mexico

Norway

Russia

American

Australian

Belgian

Brazilian

Egyptian

Estonian

German

Hungarian

Iranian

Italian

Korean

Mexican

Norwegian

Russian

 

3. nazwa języka i mieszkańca – końcówka -ese:

kraj

język/mieszkaniec

China

Japan

Malta

Portugal

San Marino

Senegal

Sudan

Vietnam

Chinese

Japanese

Maltese

Portuguese

Sanmarinese

Senegalese

Sudanese

Vietnamese

 

4. nazwa języka i mieszkańca – końcówka -i:

 

kraj

język/mieszkaniec

Iraq

Israel

Kuwait

Oman

Pakistan

Qatar

Iraqi

Israeli

Kuwaiti

Omani

Pakistani

Qatari

 

5. nazwy nieregularne:

 

 

nazwa kraju

język/przymiotnik

mieszkaniec

Cyprus

France

Greece

Holland

Luxembourg

Switzerland

Wales

Cypriot

French

Greek

Dutch

Luxembourg

Swiss

Welsh

Cypriot

Frenchman /-woman

Greek

Dutchman / -woman

Luxemburger

Swiss

Welshman /-woman