1. W czasownikach jednosylabowych, zawierających krótką samogłoskę (wyrażoną zwykle w pisowni jedną literą) i  zakończonych na pojedynczą spółgłoskę podwajamy końcową spółgłoskę:

 

pat – patted

fit – fitted

 

ale:

cheat – cheated (nie podwajamy końcowej spółgłoski ponieważ samogłoska jest długa, a nie krótka)

list – listed (nie podwajamy końcowej spółgłoski ponieważ na końcu czasownika stoją dwie spółgłoski)           

 

 

2. W czasownikach dłuższych, jeśli ostatnia sylaba jest akcentowana i kończy się pojedynczą spółgłoską – również podwajamy ostatnią spółgłoskę:

 

refer – referred

admit – admitted

 

ale:

open – opened (nie podwajamy końcowej spółgłoski ponieważ akcent pada na pierwszą sylabę, a nie na ostatnią)

 

3. W czasownikach dwu- i więcej sylabowych zakończonych na -l (jeśli poprzedza je krótka samogłoska)- podwajamy końcowe -l:

 

cancel – cancelled

travel – travelled

 

ale:

reveal – revealed (nie podwajamy końcowego -l ponieważ stojąca przed nim samogłoska jest długa, a nie krótka)

 

W amerykańskim angielskim powyższej reguły nie stosuje się. Amerykanie napiszą  traveled

 

4. Jeśli czasownik zakończony jest na -e, dodajemy samo -d:

 

admire – admired

invite - invited

 

5. W czasownikach zakończonych na spółgłoskę + y, końcowe -y przechodzi w i:

 

cry – cried

fry - fried

 

Jeżeli przed -y mamy samogłoskę, nic się nie zmienia:

 

play - played

 

 

Ćwiczenie - wersja brytyjska

Ćwiczenie - wersja amerykańska