Liczbę mnogą rzeczownika w większości przypadków tworzymy przez dodanie końcówki -s:

 

cat – cats

finger – fingers

boy - boys

 

Istnieją także rzeczowniki nieregularne, które tworzą liczbę mnogą w inny sposób. Oto one:

 

1. Rzeczowniki zakończone na -s, -ss, -x, -sh, - ch – dodajemy końcówkę -es:

 

-s           bus - buses

-ss         class – classes

-x           box – boxes

-sh         bush – bushes

-ch         match – matches

 

2. Większość rzeczowników zakończonych na -o, także dodajemy końcówkę -es:

 

potato – potatoes

tomato – tomatoes

 

ale: radio – radios

       photo – photos

     

 

3. Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę + -y, końcowe -y ulega zamianie na -ies:

 

story – stories                      

baby – babies

 

4. Kilkanaście rzeczowników zakończonych na -f lub – fe tworzy liczbę mnogą przez zamianę końcówki na -ves:

 

calf – calves

elf – elves

leaf – leaves

loaf – loaves

half – halves

life – lives

self - selves

thief – thieves          

sheaf – sheaves

wife – wives

knife – knives           

wolf – wolves

shelf – shelves

 

5. Niektóre rzeczowniki tworzą liczbę mnogą w sposób całkowicie nieregularny:

 

child – children

man – men

woman – women

person – people

foot – feet

tooth – teeth

mouse – mice

louse – lice

goose – geese

ox – oxen

 

 

6. Istnieje także pewna liczba rzeczowników, których liczba mnoga jest taka sama, jak pojedyncza:

 

sheep – sheep 

fish – fish

aircraft - aircraft        

deer - deer

 

LICZBA POJEDYNCZA Z KOŃCÓWKĄ -S

 

Pewne rzeczowniki wyglądają pozornie na liczbę mnogą, choć w rzeczywistości nią nie są:

 

billiards

mumps

darts

news

measles

dominoes,

 

a także nazwy nauk: politics, maths, physics itp.

 

Należy pamiętać, że czasownik, który nastąpi po tego rodzaju rzeczownikach będzie w liczbie pojedynczej:

 

What's the news?

Maths is my favourite subject.

 

 

RZECZOWNIKI MAJĄCE TYLKO LICZBĘ MNOGĄ

 

Pewne rzeczowniki mają tylko liczbę mnogą i czasownik. który po nich nastąpi też wystąpi w liczbie mnogiej. Rzeczowniki te oznaczają zwykle coś podwójnego, mnogiego lub składającego się z dwu i więcej części:

 

clothes

glasses

stairs

jeans

trousers

knickers

scissors

 

Where are my trousers?

Are those your clothes?

 

 

RÓŻNE ZNACZENIA W LICZBIE POJEDYNCZEJ I MNOGIEJ

 

 

Niektóre czasowniki mają różne znaczenie w liczbie pojedynczej i mnogiej, np:

 

damage – szkoda                        damages – odszkodowanie

saving – oszczędzanie            savings – oszczędności

earning – zarabianie            earnings - zarobki

 

 

Ćwiczenie