RZECZOWNIKI POLICZALNE

 

Rzeczowniki policzalne to takie, które mają zarówno liczbę pojedynczą, jak i mnogą.

 

cat – cats

house – houses

 

Możemy używać przed nimi liczebników precyzujących ilość:

 

two cats

ten fingers

 

oraz przedimka nieokreślonego a/an:

 

a house

an orange

 

RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE

 

Rzeczowniki niepoliczalne określają rzeczy, których nie można policzyć. Zaliczamy do nich:

1. Rzeczowniki abstrakcyjne

np. love, hate, music, ugliness, freedom, biology

 

2. Substancje, płyny i materiały

np. gold, iron, water, soap, powder, coffee, ice, flour

 

3. Wyjątki

np. information, advice, news, luggage, baggage, hair, furniture, money, travel, homework

 

Dla rzeczowników niepoliczalnych obowiązują następujący zasady gramatyczne:

 

1. Nie używamy ich w liczbie mnogiej, bo takiej nie posiadają, a czasownik, który po nich nastąpi będzie zawsze w liczbie pojedynczej:

 

Her hair was completely wet.

The money is in the bank.

 

2. Nie można użyć przed nimi przedimka a/an; jeśli chcemy określić niesprecyzowaną ilość, użyjemy some, any lub much:

 

There isn't much furniture in this room.

I don't have any money.

 

3. Nie mogą być poprzedzone liczebnikiem, dokładną ilość precyzujemy, podając ich wagę, objętość  itp.:

 

a loaf of bread

two kilos of sugar

a piece of advice

a bit of news

a glass of wine

20 litres of petrol

 

W niektórych przypadkach (np. rzeczowniki oznaczające napoje),  wyrażenie oznaczające ilość może wystąpić w zdaniu jedynie domyślnie:

  

A coffee for me. = A cup of coffee fo me.

I have a good wine for dinner. = I have a bottle of good wine for dinner.

 

 

RZECZOWNIKI JEDNOCZEŚNIE POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

 

Niektóre rzeczowniki mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne, ale obie te formy mają wówczas inne znaczenie:

 

I've bought a paper.                                        “paper”, w znaczeniu “newspaper”, czyli gazeta

I've bought some paper.                         papier, na przykład do rysowania, albo pakowania                                                                               prezentów

 

 

Waiter! There's a hair in my salad! tu chodzi o pojedynczy włos

Lucy has brown hair                            włosy, czyli fryzura, ogół włosów na głowie

 

 

 

There were lambs grazing in the fields.            tu chodzi o zwierzęta

I had roast lamb for dinner.                       tu “lamb” występuje jako rodzaj mięsa

 

 

Podobne różnice wystąpią w parach:

 

a chicken (ptak) – chicken (mięso)

 

a glass (kieliszek lub szklanka) – glass (szkło)

 

an iron (żelazko) – iron (żelazo)

 

Ćwiczenie