LICZBA POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

myself

ourselves

yourself

yourselves

herself

himself

itself

 

themselves

 

 

W języku polskim zaimek zwrotny się jest taki sam dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej. W angielskim dla każdej osoby przybiera on odrębną formę.

 

Jego użycie także różni się znacznie pomiędzy tymi dwoma językami, ponieważ w angielskim zaimki zwrotne występują dużo rzadziej.

Oto sytuacje, w jakich użyjemy zaimków zwrotnych:

 

1. Z niektórymi czasownikami, np.:

 

cut oneself – skaleczyć się

enjoy oneself – dobrze się bawić

help oneself – poczęstować się

kill oneself – zabić się

 

 

I cut myself while making dinner.

Did you enjoy yourselves at the party?

Please, help yourself to some more salad.

The girl was very unhappy and she tried to kill herself.

 

UWAGA! Po czasownikach wash, shave, dress, feel nie stosujemy zaimka zwrotnego.

 

He was a bit sleepy, so he washed, shaved and (got) dressed. He felt better almost immediately.

 

 

2. Po przyimkach, np.:

 

You don't believe in yourself, do you?

The boy talks to himself a lot.

We had the whole place to ourselves.

 

 

3. W znaczeniu: sam, bez niczyjej pomocy, np.:

 

Who helped you? - Nobody, I did it all myself.

We've built this house ourselves.

 

4. W znaczeniu: sam, sam w sobie, sam we własnej osobie, np.:

 

The hotel itself was quite good but the food was terrible.

The manager himself came to congratulate me.

 

 

EACH OTHER/ONE ANOTHER

 

 

Kiedy chcemy użyć zaimka się w znaczeniu siebie nawzajem konieczne jest zastosowanie zupełnie innej formy: each other lub one another.

Porównaj:

 

They looked at themselves in the mirror. (każdy patrzył na siebie samego)

They looked at each other/one another. (patrzyli na siebie – jeden na drugiego)

 

A oto inne przykłady z użyciem tej konstrukcji:

 

We've known each other/one another for 10 years.

They hate each other/one another.

Tom and Luke gave each other/one another presents at Christmas.

 

Ćwiczenie