Przedimek określony ma tylko jedną formę the i może występować przed wszystkimi rzeczownikami, zarówno policzalnymi, jak i niepoliczalnymi, w liczbie pojedynczej oraz mnogiej.

A oto sytuacje, w których użyjemy przedimka the:

 

1. WIADOMO O CZYM/KIM JEST MOWA

 

Przedimka the użyjemy w sytuacji, w której wiadomo, o czym jest mowa:

 

I bought a dress yesterday. ('a dress' to nowa informacja, więc użyto przedimka nieokreślonego a)

ale:

 

The dress is long, red and it has wide sleeves. (W tym zdaniu wiemy już o jakiej sukience jest mowa – tę informację uzyskaliśmy w poprzednim zdaniu, więc użyjemy przedimka określonego the)

 

Podobnie:

 

I saw a strange-looking car turn into Union Street. Then the car pulled up in front of Mrs Stevenson's house. (Kiedy zaczynamy opisywać sytuację, po raz pierwszy wspominamy o obserwowanym samochodzie,- jest to nowa informacja, stąd przedimek nieokreślony a; w drugim zdaniu wiadomo już o jakim samochodzie mowa i dlatego użyto tu przedimka the)

 

 

2. RZECZ/OSOBA JEDYNA W SWOIM RODZAJU

 

Przedimek określony the stawiamy przed rzeczownikami, które oznaczają coś jedynego (w ogóle lub w danym miejscu) lub jedynego w swoim rodzaju.

 

Powiemy:

 

the Sun          ponieważ Słońce jest tylko jedno w naszej Galaktyce

the station     jeśli w mieście jest tylko jeden dworzec kolejowy

the capital     ponieważ w kraju jest jedna stolica

 

 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS

 

Jeśli po rzeczowniku znajduje się opis precyzujący o jaką osobę, rzecz lub pojęcie chodzi, wówczas użyjemy przedimka określonego the:

 

I met there the guy who used to be Ann's boyfriend.

I found the book I had been looking for.

 

 

4. INSTRUMENTY MUZYCZNE I SYSTEMY TECHNICZNE

 

Przedimek the stawiamy przed nazwami instrumentów muzycznych:

 

Do you play the piano?

I can't play the flute.

 

A także przed nazwami urządzeń i systemów, np:

 

She's talking on the phone.

How often do you listen to the radio?

I often use the Internet in my work.

 

ale:

 

I rarely watch TV.

 

 

5. THE CINEMA, THE THEATRE, THE COUNTRY(SIDE), THE GROUND

 

Następujące wyrażenia wymagają użycia przedimka określonego the:

 

 

go to the cinema                 Let's go to the cinema tonight.

go to the theatre                 I never go to the theatre.

in the sky                              Can you see that plane high up in the sky?

the sea                                   We went swimming in the sea.

in the country(side)           I decided to spend my holiday in the country, far from people                                              and their cars.

the environment                 Not enough is being done to protect the environment from                                                   pollution and destruction.

 

 

6. THE RICH

 

Przedimek the użyty przed przymiotnikiem oznacza grupę ludzi, np:

 

the rich – bogaci

the poor – biedni

the unemployed – bezrobotni

the old – starzy ludzie

the homeless – bezdomni

the disabled - niepełnosprawni

 

7. STOPIEŃ NAJWYŻSZY

 

Przymiotniki i przysłówki w stopniu najwyższym zwykle wymagają użycia przedimka the:

 

She's the best student in our class.

It was the most expensive dress in the whole shop.

 

Jeśli przed jednak przed nimi stoi przymiotnik dzierżawczy my/your/his etc., przedimka the nie używamy:

 

He's my best friend.

That's my most expensive dress.

 

8. LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

 

Przedimek the stawiamy przed liczebnikami porządkowymi, o ile nie są one poprzedzone przymiotnikiem dzierżawczym:

 

I live on the second floor.

Amy is in the fifth grade.

 

ale:

Mia is my third child.

 

 

9. MUZEA, HOTELE, RESTAURACJE, GAZETY

 

Muzea, hotele, restauracje, puby, tytuły gazet wymagają zwykle użycia przedimka the:

 

the British Museum

the Hilton Hotel

the Wisconsin Restaurant

the White Lion (pub)

the Financial Times

 

ale:

Przed nazwami, które pochodzą od nazwiska założyciela/właściciela nie stawiamy przedimka the:

 

Mc Donald's

Harrods

Alice's Restaurant

 

 Zobacz także:

 

Użycie przedimka the w nazwach geograficznych.

 

Ćwiczenia na przedimki