Some i any używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi:

 

some sugar

any water

some petrol


oraz policzalnymi w liczbie mnogiej:


any girls

some books

any carsSOME


Some, a także wszystkie pokrewne słowa, czyli somebody, someone i something stosujemy w następujących sytuacjach:


1. W zdaniach twierdzących:


She bought some food.

I need some money.

There's someone at the door.


2. W propozycjach:


Would you like some coffee?3. W pytaniach, na które spodziewamy się twierdzącej odpowiedzi:


Could you give me some information about the town?

Are you waiting for something?ANY


Any, a także anybody, anyone i anything, stosujemy w:


1. Przeczeniach:


We don't have any potatoes left.

She didn't take any money.


2. Zdaniach, które przeczeniami nie są, ale mają takie znaczenie:


I know hardly anyone here. = I know almost nobody.

I left without saying anything. = I left and I didn't say anything.3. Pytaniach:


Did you hear anything suspicious?

Were there any men at the conference?4. W znaczeniu jakikolwiek:

Rzeczownik może być wówczas w liczbie pojedynczej.


You can take any book you want.

Could you give me something to drink? What would you like? Anything. Water, for example.