STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

 

Zdania twierdzące z konstrukcją be going to tworzymy według następującego wzoru:

 

be going to + właściwy czasownik

 

 

Konstrukcja be going to składa się z odmienionego przez osoby czasownika to be + going to,  po którym następuje właściwy czasownik:

 

I'm going to spend the holiday at the seaside.

She's going to leave Dublin next week.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania z konstrukcją be going to tworzymy za pomocą szyku przestawnego, czyli odwrócenia kolejności wyrazów w zdaniu.

 

                                                                

I am going to read that book.                               Are you going to read that book?

  

Sam is going to help me.                                        Is Sam going to help me?

 

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not do czasownika to be:

 

I'm not going to spend the weekend at home.

Lucy isn't going to listen to your explanations.

It's not going to rain.

 

ZASTOSOWANIE

 

Konstrukcja be going to służy do:

 

1. wyrażania zamiarów:

 

I'm going to ... - zamierzam...

 

I'm going to be a policewoman when I grow up.

Is she going to open the presents here?

 

2. mówienia o tym, co z dużym prawdopodobieństwem wydarzy się za chwilę:

 

Look at the sky. It's going to rain.

I feel terrible. I'm going to be sick.

There's a child on the top of those stairs! He's going to fall down!