TWORZENIE LICZEBNIKÓW PORZĄDKOWYCH

 

Liczebniki porządkowe tworzymy dodając do liczebnika głównego końcówkę -th:

 

4 - four – fourth                  

6 - six - sixth            

 

Wyjątek stanowią liczebniki od 1 do 3:

 

1 - one – first                      

2 - two – second                  

3 - three – third                  

 

oraz analogicznie wszystkie liczebniki je zawierające:

 

21 – twenty-first

42 – forty-second

83 – eighty-third

 

W liczbach większych od 19 (czyli dwu i więcej członowych) formę porządkową ma tylko ostatni człon:

 

33 – thirty-three                                          thirty-third               

251 – two hundred and fifty-one                two hundred and fifty-first

 

 

ZASADY PISOWNI

           

Tworzenie liczby porządkowej liczebników wymaga niekiedy – oprócz dodania końcówki -th – dokonania niewielkich zmian w pisowni. Oto one:

 

-y -ieth      twenty   twentieth

                        forty  fortieth

 

-ve -fth     five fifth

                        twelve twelfth

 

Zmiany w pisowni występują także w przypadku liczebników 8 i 9:

 

8 – eight – eighth  (dodajemy samo -h)

9 – nine – ninth (zanika końcowe -e)

 

PRZEDIMEK THE

 

Przed liczebnikami porządkowymi zwykle użyjemy przedimka określonego the:

 

Is Sunday the first or the seventh day of the week?

Mandy lives on the fourth floor.

 

 

DATY

 

Daty wyrażamy za pomocą liczebników porządkowych.

 

5 kwietnia to po angielsku

 

the fifth of April      albo                April the fifth

 

Zapis dat różni się pomiędzy wariantem brytyjskim i amerykańskim.

Generalnie Brytyjczycy najpierw stawiają dzień, potem miesiąc i dlatego datę 5 kwietnia zapiszą:

 

5th April                     albo                5 April

 

Pełna data w zapisie cyfrowym/liczbowym to: 5.4.2004

 

Amerykanie z kolei najpierw stawiają miesiąc, dopiero potem dzień. W amerykańskim angielskim ta sama data będzie wyglądała następująco:

 

April 5th                     albo                April 5

 

A pełna data zapisana cyframi: 4.5.2004

 

Ćwiczenie