1   one

2   two

3   three

4   four

5   five

6   six

7   seven

8   eight

9   nine

10  ten

11   eleven

12   twelve

13   thirteen

14   fourteen

15   fifteen

16   sixteen

17   seventeen

18   eighteen

19   nineteen

20   twenty

21   twenty one

22   twenty two

23   twenty three

24   twenty four

25   twenty five

26   twenty six

27   twenty seven

28   twenty eight

29   twenty nine

30   thirty

40

50

60

70

80

90

100

1,000

1,000,000

forty

fifty

sixty

seventy

eighty

ninety

a hundred

a thousand

a million

 

 

DUŻE LICZBY

 

Przy posługiwaniu się “dużymi” liczbami w języku angielskim należy pamiętać o kilku istotnych zasadach:

 

1. W pisowni i wymowie przed dziesiątkami i jednostkami stawiamy and:

 

203                 two hundred and three

2,890              two thousand, eight hundred and ninety

 

ale:

4,900              four thousand nine hundred (brak and ponieważ nie ma dziesiątek ani jednostek)

 

2. W pisowni tysiące, miliony itd. oddzielamy przecinkiem:

 

5,900

6,070,000

3,000,000,000

 

3. Przed hundred, thousand, million itd. stawiamy zwykle a. Jeśli jednak liczebnik ten znajduje się w środku liczby, konieczne jest użycie one:

 

1,000              a thousand

1,000,000      a million

 

ale:

5,100              five thousand one hundred

 

 

4. Liczba mnoga setek, tysięcy, itd. brzmi hundred, thousand, bez końcówki s:

3,000              three thousand

200                 two hundred

 

Jeśli jednak słowa te używamy w znaczeniu przenośnym, by wskazać na dużą liczbę osób lub przedmiotów, liczba mnoga brzmi hundreds, thousands:

 

The dinosaurs died out millions of years ago.

There were hundreds of people at the concert.

 

 

ZERO

 

Cyfra '0' wymawiana jest na kilka różnych sposobów w zależności od kontekstu:

 

- zero – przy podawaniu temperatur:                     It's zero degrees Celsius.

 

 

- o [əu] w numerach telefonicznych:                     549-0980 five-four-nine-o-nine-eight-o

  latach:                                                                     1909 – nineteen-o-nine

  numerach kont bankowych, itp.

 

- nought – w matematyce:                          0.2 nought point two

(w amerykańskim angielskim w tym kontekście używamy zero)

 

- nil w wynikach gier zespołowych

 (np. w piłce nożnej):                                               We lost three-nil.

 

- love w tenisie ziemnym i stołowym:                  It's fifteen-love for Kurnikova.

 

Ćwiczenie - zero w brytyjskim angielskim