Chociaż większość rzeczowników w języku angielskim wymaga użycia przedimka nieokreślonego a/an lub określonego the, istnieją pewne sytuacje, w których nie użyjemy żadnego przedimka. Oto one:

 

1. IMIONA I NAZWISKA

 

Przed imionami i nazwiskami nie stawiamy przedimka:

 

Fred Lincoln is my cousin.

I met Brian in Paris.

 

Wyjątek stanowią nazwiska w liczbie mnogiej, oznaczające rodzinę:

 

The Fosters have moved away from the town. (The Fosters = rodzina Fosterów)

The Adams and the Simpsons are the world's favourite families.

 

 

2. NAZWY POSIŁKÓW

 

Przed nazwami posiłków nie stawiamy zwykle żadnego przedimka:

 

We have dinner at 5 o'clock.

Breakfast is the first meal of the day.

 

Jeśli jednak mamy na myśli konkretny posiłek, wówczas użyjemy przedimka określonego the:

 

The lunch I ate with Nina consisted of roast chicken and a delicious salad.

 

Jeśli nazwa posiłku poprzedzona jest opisem przymiotnikowym, wtedy konieczne jest użycie przedimka a/an:

 

It was a delicious lunch.

 

 

3. OGÓLNE STWIERDZENIA

 

Ogólne stwierdzenia dotyczące jakiejś grupy przedmiotów/osób nie wymagają użycia przedimków, pod warunkiem, że rzeczownik występuje w liczbie mnogiej:

 

Cars are expensive. (samochody – ogólnie)

 

Tę samą prawdę można wyrazić też przy użyciu rzeczownika w liczbie pojedynczej i taka konstrukcja wymaga już użycia przedimka:

 

The car is very expensive.

lub:

A car is very expensive.

 

Również ogólne stwierdzenie dotyczące rzeczowników niepoliczalnych wyrażane jest bez przedimków:

 

Snow is white.

Water boils in 100 degrees Celsius.

 

 

4. DNI, MIESIĄCE, GODZINY

 

Przed nazwami dni tygodnia oraz miesięcy nie stawiamy przedimka:

 

I was born in August.

We're leaving on Tuesday.

 

Wyjątkiem są sytuacje, w których dany dzień lub miesiąc jest dalej szczegółowo określony:

 

Do you remember the Sunday we went to the funfair and I lost my car keys?

 

Przy podawaniu czasu (godziny) nie stosujemy przedimków:

 

It's seven o'clock.

Let's meet at half past three.

 

Wyjątkiem jest wyrażenie a quarter:

 

a quarter past five

 

5. PORY DNIA

 

Niektóre nazwy pór dnia występują w zdaniu bez przedimka, inne wymagają użycia the:

 

bez przedimka

z the

at night

by day/night

at midnight/midday

in the morning/afternoon/evening

during the day/night

 

jeśli przed nazwą pory dnia stanie określenie typu last, this, next, przedimka nie użyjemy:

 

We met this morning.

 

 

 

6. NAZWY ULIC, LOTNISK, DWORCÓW KOLEJOWYCH I SKLEPÓW

 

Większość wymienionych w tytule nazw nie wymaga użycia przedimka, choć i od tej reguły mogą zdarzyć się wyjątki:

 

I live in Glasgow Street.    

We bought a house near Gatwick airport.

Sue met Mark at Victoria Station.

Did you buy it at Harrods?                                              

 

 

7. DYSCYPLINY SPORTOWE

 

Przed nazwami dyscyplin sportowych nie stawiamy przedimka:

 

I'm good at golf.

My father used to play football a lot.

We spend two hours a week doing aerobics.

 

 

8. NAZWY NAUK I PROFESJI

 

Przedimka nie stawiamy także przed nazwami nauk i profesji:

 

My sister has made a career in medicine.

Do you like physics?

 

9. ŚRODKI TRANSPORTU

 

Jeśli mówimy o poruszaniu się jakimś środkiem lokomocji, użyjemy wyrażenia bez przedimka. Powiemy:

 

to go by car/train/plane/bus etc.

 

Pozostałe wyrażenia zawierające nazwy środków transportu wymagają jednak zastosowania odpowiedniego przedimka:

 

There's a car waiting for you in the street.

I will take the bus.

 

10. AT SCHOOL, HOSPITAL...

 

School, hospital, a także inne rzeczowniki tej grupy, np. prison, bed, college, jail, church mogą zostać użyte z the lub bez żadnego przedimka w zależności od kontekstu.

 

Przedimka nie użyjemy jeśli mowa jest o konkretnym przeznaczeniu danego obiektu/miejsca. To znaczy jeśli:

 

we go to school                    as a pupil

we go to college                   as a student

we go to hospital                  as a patient

we go to bed                          to sleep

we go to prison/jail             as a prisoner

we go to church                   to pray or for a service

 

Jeśli rzeczowniki te zostaną użyte w innym kontekście, wówczas konieczne jest postawienie przedimka:

 

Twenty prisoners escaped last night but they were caught and the prison is now under control.

The church is hundreds of years old.

She sat on the bed and looked at me.

 

11. NAZWY ŚWIĄT

 

Przed nazwami świąt zwykle nie stawiamy przedimków:

 

We had a parade in our town to commemorate Veteran's Day.

I spent Christmas with my parents.

In Christian countries Easter is celebrated as a religious holiday.

 

 

Zobacz także:

Nazwy geograficzne

 

Ćwiczenie na przedimki