CAN


Czasownik can służy do wyrażania:


1. Umiejętności:


I can swim quite well.

Can you dance?

She can't read, she's only 4.


2. Możliwości:


I can't go with you, I'm too busy.

Climbing that wall can be dangerous.


3. Czynności postrzegania, przy użyciu czasowników see, hear, feel, smell, remember, imagine itp.:


Can you see that man over there? He's my father.

Speak a bit louder, please. I can't hear you.

Can you remember our first date?


Tego typu zdania tłumaczymy na język polski z pominięciem czasownika can:


Widzisz...?

Nie słyszę...

Pamiętasz...?

 

4. Próśb, pytań o pozwolenie, itp.:


Can you help me?

Can I borrow you car, Dad?


UWAGA! Forma przecząca od czasownika can jest zwykle pisana łącznie: cannot. Najczęściej w zdaniach spotykamy jednak formę skróconą: can't.


I can't open this window. It's blocked.


COULD


Czasownik could wyraża:


1. Umiejętność w przeszłości:


I could read when I was only 3.

She couldn't dance.


2. Możliwość w przeszłości:


I couldn't find the way back home. I was lost.

We could take a plane, but we preferred to go by train.


3. Czynności postrzegania, przy użyciu czasowników see, hear, feel, smell, remember, imagine itp.


I couldn't hear anything suspicious.

I could smell something burning.

She could remember the robbery perfectly well, although she was only 4 when it happened.


Tego typu zdania tłumaczymy na język polski z pominięciem czasownika could:


Nie słyszałem...

Czułem...

Pamiętała...


4. Uprzejme prośby, pytania o pozwolenie, itp.:


Could I speak to Helen, please?

Could you lend me $10?5. Przypuszczenia:


She could be at work now.BE ABLE TO


Konstrukcja be able to zastępuje czasowniki can i could w sytuacjach, w których konieczne jest użycie bezokolicznika, formy z końcówką -ing oraz w czasach innych niż Simple Present i Simple Past


I can go today.

ale:

Will you be able to go tomorrow? (czas Future Simple)


You can speak English.

You should be able to speak English after 3 years of learning.(bezokolicznik po innym czasowniku modalnym)


She could swim when she was 7.

She has never been able to learn to swim. (Czas Present Perfect)


Every person in our company can speak a foreign language.

Being able to speak a foreign language is essential when you apply for a job in our company. (konstrukcja z końcówką -ing)

 

Zobacz także:

Konstrukcje typu "can't have", "could have"

 

Ćwiczenie