SO

 

So jest przysłówkiem, tłumaczonym na polski “tak”.

Używamy go w konstrukcjach:

 

so + przymiotnik

 

Jonathan is so intelligent.

I'm so tired.

 

so + przysłówek

 

It's so warm today.

You're great. You've found the solution so quickly!

 

so + przymiotnik/przysłówek + that

 

The train went so fast that I was surprised.

Matt was so amusing that we spent the whole party listening to his stories.

 

so many / so much

 

You spend so much time in the bathroom every morning.

I have so many books to read.

 

SUCH

 

Such to polskie “taki, taka, takie”

Używamy go w konstrukcjach:

 

such + a/an (+ przymiotnik) + rzeczownik

 

Jonathan is such an intelligent young man.

I'm such a fool!

 

such + a/an + przymiotnik + rzeczownik + that

 

It was such a fast train that I was surprised.

Matt was such an amusing guy that we spent the whole party listening to his stories.

 

such + a lot

 

You spend such a lot of time in the bathroom every morning.

 

Ćwiczenie