1. Question tags to pytania stawiane na końcu zdania mówionego, odpowiadające polskiemu “prawda?” “nieprawdaż?”.

Ich forma jest różna w różnych czasach i niekiedy dla różnych osób, ponieważ zależy od konstrukcji użytej w zdaniu.

 

 

Patrz także:

Question tags w różnych czasach

 

 

 

2. Jeśli zdanie ma formę twierdzącą, question tag wystąpi w formie przeczącej:

 

ZDANIE TWIERDZĄCE + question tag w PRZECZENIU

 

You knew, didn't you?

He is good at maths, isn't he?

 

I odwrotnie: po zdaniu przeczącym, question tag przyjmie formę twierdzącą:

 

PRZECZENIE + question tag TWIERDZĄCY

 

She won't be late, will she?

Steve hadn't been there before, had he?

 

3. Znaczenie pytania typu question tag zależy od tego, w jaki sposób zostało ono wypowiedziane.

Przy intonacji opadającej  question tag jest zadany bardziej “retorycznie” i ma na celu sprowokowanie rozmówcy, do wyrażenia swojego – podobnego – zdania:

 

He's very handsome, isn't he? æ Oh, yes, quite handsome.

The weather looks fine, doesn't it? æ It seems so.

 

Question tag pełniący funkcję prawdziwego pytania – zadanego w celu uzyskania jakiejś informacji – ma intonację wznoszącą:

 

You don't know where my wallet is, do you? ä = Do you know by any chance where my pen is?

 

Ten typ question tag może służyć także do wyrażania prośby:

 

You won't tell anyone, will you? ä = Please, don't tell anyone.

 

Ćwiczenie