Konstrukcje z użyciem przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym

Constructions with comparisons

 

THE SOONER THE BETTER

 

Konstrukcja the... the... używana jest by wyrazić polskie “im... tym...”. Po the stawiamy przymiotnik lub przysłówek w stopniu wyższym.

 

the sooner the better                  im szybciej tym lepiej

the higher the more dangerous            im wyżej, tym bardziej niebezpiecznie

 

The more people you meet, the more you learn.

The warmer it got, the more uncomfortably I felt.

The less you think about the problem, the better.

 

 

MORE AND MORE

 

Wyrażenie 'more and more' to odpowiednik polskiego “coraz więcej”.  Taka konstrukcja określa rzeczownik:

 

More and more people move away from big cities.

I'm getting more and more experience.

 

Zamiast more można użyć jakiegokolwiek innego przymiotnika lub przysłówka w stopniu wyższym. Taka konstrukcja stoi zwykle po czasowniku i znaczy “coraz ...” , “coraz bardziej...”:

 

As we got closer to the airport, the noise got louder and louder.

The trained was travelling faster and faster.

 

Oczywiście w przypadku większości przymiotników i przysłówków dwu- i więcej sylabowych, konieczne jest użycie formy opisowej z more:

 

She's becoming more and more self-confident.

Life's getting more and more difficult.