YES/NO QUESTIONS

 

Yes/no questions to pytania, które w języku polskim zaczynają się często od “czy”. Wymagają one udzielenia odpowiedzi typu “tak” (yes) lub “nie” (no) i stąd ich nazwa. Oczywiście, istnieje szereg innych dopuszczalnych odpowiedzi w rodzaju: I don't know/Maybe/I guess so etc.

 

Pytania typu yes/no questions tworzymy przez szyk przestawny (inwersję):

 

It will rain tomorrow.

Will it rain tomorrow?       I don't think so.

 

I'm tired.

Are you tired?                      Yes, I am.

 

 

WH-QUESTIONS

 

Na początku pytań wh-questions stoi zaimek pytający. Ponieważ w języku angielskim większość zaimków pytających zaczyna się od liter wh- (np. what, where, who) stąd nazwa tego rodzaju pytań. Użycie zaimka pytającego nie zwalnia od konieczności zastosowania szyku przestawnego:

 

I'm going to France next weekend.

Where are you going next weekend?

 

I prefer the yellow one.

Which one do you prefer?

 

Wh-questions to pytania opisowe, zadawane w celu zasięgania informacji, po których pada zwykle konkretna odpowiedź:

 

Who did you meet at the station?

Mark and Sue.

 

How did you get to the airport?

I took a taxi.

 

ZAIMKI PYTAJĄCE

 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe zaimki pytające:

 

when

kiedy?

When was Mozart born?

where

gdzie?

dokąd?

Where do you usually spend your holidays?

Where did she go?

who

kto?

kogo?

kim?

Who took my umbrella?

Who did you see there?

Who did they go with?

what

co?

jaki?

który?

What did you buy?

What is the problem?

What's the time?

which

który?

Which book is yours?

whose

czyj?

Whose are these shoes?

why

dlaczego?

czemu?

Why didn't you tell me?

how

jak?

How should I tell her?

 

Nie są to jedyne zaimki pytające w języku angielskim. Istnieje jeszcze całkiem spora grupa zaimków złożonych.

 

Np.:

 

how much     ile                   How much do you earn?

how many     ile                   How many chairs do we need?

how old         ile (lat)           How old is your mother?

how often      jak często       How often do you watch TV?

how long       ile  czasu/       How long did it take you to get to Berlin?

                        jak długo