słownik angielski 

 

in

on

at

+ epoka/wiek/rok/miesiąc:

in the Middle Ages

+ dzień/data:

+  godzina:

in the 20th century

in 1890

in May

on Sunday

on 28th December

at three o'clock

at 12.00

at midnight

+ pora roku:

+ konkretny dzień:

+ kilka dni:

in winter

in autumn

on Christmas Day

on Easter Sunday

at the weekend

at Christmas/Easter

+ pora dnia:

+  pora dnia w konkretnym dniu:

+ pora posiłków:

in the morning

in the afternoon

in the evening

on Friday morning

on Saturday night

on Monday evening

at lunchtime

at breakfast

 

 

w wyrażeniach:

 

 

at the moment/present

at the same time

at the beginning/end

at the age of

 

 

NIGHT

 

Jeżeli mówimy ogólnie o nocy jako porze, powiemy at night:

 

Do you sleep well at night?

 

Jeśli jednak mowa jest o konkretnej nocy, powiemy on... night:

 

His baby was born on Sunday night.

 

Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś zdarzyło się w środku nocy, powiemy in the night:

 

I woke up in the night and went downstairs to have a glass of milk.

 

 

NEXT, LAST...

 

 

Przed wyrażeniami zawierającymi next, last, this, that, every, yesterday, tomorrow nie stawiamy przedimka. Powiemy:

 

What did you do last night?

We're leaving next week.

She phoned yesterday morning.

Let's go to the cinema this weekend.

 

 

IN TIME/ON TIME

 

 

In time =  na czas, odpowiednio wcześnie:

We arrived at the cinema in time to buy tickets.

 

On time = punktualnie

The film started on time.

 

Ćwiczenie