BOTH (slownik angielski)


Both znaczy oba, obie, oboje i występuje w zdaniach w następujących konstrukcjach:


1. both + (the) + rzeczownik w liczbie mnogiej:


I've seen both films.

Both the cars are mine.

 

2. both + of + rzeczownik w liczbie mnogiej/zaimek:


Both of the matches were played in the evening.

I like both of them.

 

3. samo both:


Which one do you want? - Both.

 

4. both... and... (zarówno..., jak i...):


Both men and women belong to the club.

She plays both the violin and the guitar.

EITHER

 

Either także odnosi się do dwóch osób lub rzeczy i znaczy jeden z dwóch, obojętnie który.

W zdaniach występuje w następujących konstrukcjach:1. either + rzeczownik w liczbie pojedynczej:


Either time would suit me.

 

2. either + of + rzeczownik w liczbie mnogiej/zaimek:


You can stay in either of the hotels.

There are two hotels in the town. You can stay in either of them.

 

3. samo either

 

Which one do you want? - Either.


4. either... or...(albo...albo...):


I'll go either now or tomorrow.

You can stay either in this hotel or in the other one.


5. either ma jeszcze jedno znaczenie – jako także, też – w którym stosowane jest zawsze na końcu zdania przeczącego:


I hate maths! - I don't like it either.

NEITHERNeither znaczy żaden i występuje w następujących konstrukcjach:

 

1. neither + rzeczownik w liczbie pojedynczej:


Neither hotel is cheap.


2. neither + of + rzeczownik w liczbie mnogiej/zaimek:


Neither of the hotels is cheap..

There are two hotels in the town. Neither of them is cheap.


3. samo neither


Which hotel is cheap? - Neither.


4. neither... nor...(ani...ani...):


Neither Paul nor Will speaks Polish.

I neither play the guitar nor the piano.

 

 

Ćwiczenie