Czasowniki may i might służą do wyrażania przypuszczeń oraz stwierdzania prawdopodobieństwa. Są nieco silniejsze w swojej wymowie niż czasownik could.


Where's my wallet?

It may/might be on the fridge.


Sharon may/might be ill. I haven't seen her for a couple of days.


Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not, którą piszemy oddzielnie.


We may not be able to visit Aunt Mary. We won't have time.

He might not come. I know he's very busy at the moment.Czasownik may służy także do wyrażania bardzo oficjalnych próśb:


May I open the window, sir?

May I take your pen for a moment?

 

 

Zobacz także:

Konstrukcje typu "might have", "may have"