Stopień wyższy większości przymiotników jednosylabowych tworzymy przez dodanie końcówki -er, a najwyższy – końcówki -est. Niekiedy pociąga to za sobą pewne zmiany w pisowni:

 

1. Przymiotniki zakończone na -e:

 

końcowe -e zanika:

 

large + er = larger

large + est = largest

 

nice + er = nicer

nice + est = nicest

 

2. Przymiotniki jednosylabowe zakończone pojedynczą spółgłoską i zawierające krótką samogłoskę (zwykle wyrażaną w zapisie za pomocą jednej litery):

 

końcowa spółgłoska ulega podwojeniu:

 

big – bigger – biggest

slim – slimmer – slimmest

fat – fatter – fattest

 

o ile nie jest nią w:

 

new – newer - newest

 

Porównaj:

 

weak – weaker – weakest (pojedyncza spółgłoska, ale samogłoska długa, a nie krótka)

fast – faster – fastest (samogłoska króka, ale na końcu dwie spółgłoski, a nie jedna)

 

3. Przymiotniki zakończone na spółgłoskę + -y:

 

końcowe -y przechodzie w -ie:

 

happy – happier – happiest

funny – funnier – funniest

pretty – prettier – prettiest

 

Ćwiczenie