FORMY DZIERŻAWCZE RZECZOWNIKA

 

 

W języku angielskim istnieją dwa sposoby wyrażania formy dzierżawczej rzeczownika:

 

1. rzeczownik + apostrof + s  (tzw. Saxon genitive):

 

W ten sposób tworzymy formę dzierżawczą przy krótkich opisach ludzi i zwierząt:

 

Steve's father

my brother's car

the lion's cage

 

Oraz w wyrażeniach oznaczających czas:

 

twenty minutes' walk

Sunday's paper

 

2. konstrukcja z of:

 

Służy do opisu rzeczy:

 

the end of the street             

the roof of the house      

the leg of the chair

 

Oraz dłuższych opisów ludzi i zwierząt:

 

the wife of the man who works with me

the cage of the two tigers

 

3. Z rzeczownikami oznaczającymi miejsce lub organizację możliwe jest użycie obu form:

the world's population    LUB    the population of the world       

 

ZASADY PISOWNI FORMY Z 'S

 

 

1. Rzeczowniki w liczbie pojedynczej oraz mnogiej, które NIE kończą się na –s – formę dzierżawczą tworzą przed dodanie końcówki: apostrof + s

 

women – women's magazine

Bart – Bart's family

 

2. Jeśli rzeczownik w liczbie mnogiej kończy się na -s, dodajemy sam apostrof ':

teachers – teachers' room

the Simpsons – the Simpsons' house

 

3. Przy nazwiskach kończących się na -s obie formy dzierżawcze są poprawne:

 

Mrs. Jones's husband/Mrs. Jones' husband

 

 

4. W przypadku rzeczowników złożonych formę dzierżawczą tworzymy przez dodanie -'s lub -' do ostatniego członu wyrazu:

 

my mother-in-law's wedding ring

the Queen of England's palace

 

 

RZECZOWNIKI UŻYTE PRZYMIOTNIKOWO

 

 

Forma dzierżawcza rzeczowników nieożywionych bywa wyrażana w jeszcze inny sposób, a mianowicie przez rzeczownik użyty przymiotnikowo. Pierwszy rzeczownik – użyty przymiotnikowo – określa wówczas drugi:

 

the centre of the city = the city centre

the cover of the book = the book cover

 

 

FORMA DZIERŻAWCZA

            BEZ DRUGIEGO RZECZOWNIKA               

 

Pewna grupa rzeczowników w formie dzierżawczej funkcjonuje bez drugiego – określanego - rzeczownika. Są to:

 

1. gabinety i biura:

 

the doctor's

the vet's

the travel agent's

 

2. sklepy:

 

the butcher's

the newsagent's

the chemist's

 

3. mieszkania lub domy konkretnych osób:

 

at Linda'sWe met at Linda's.

to my mum's -  I went to my mum's.