Oprócz występowania w funkcji zaimka osobowego, it pełni także ważną funkcję bezosobową. Każde zdanie w języku angielskim musi zaczynać się od podmiotu. Jeżeli go nie ma – tzn. jest domyślny, konieczne jest wstawienie na jego miejsce formy bezosobowej:


there is/there are w przypadku przedmiotów i osób


oraz it – w przypadku wszelkich pojęć abstrakcyjnych.CZAS


It rozpoczyna zdania, które podają czas zegarowy, datę, itp.:


It's 5.30.

It was Sunday.

It's my birthday today.ODLEGŁOŚĆ


It występuje także w zdaniach, w których podawana jest odległość


How far is it to the nearest petrol station?

It was 50 metres.OPINIA


Bardzo często zdania wyrażające opinię zaczynają się od zaimka bezosobowego it:


It was not fair.

It's very important to have a good relationship.

It's great to know I have a true friend like you.
STAN


It służy do opisu stanu, w jakim się znajdujemy, zwłaszcza jeżeli dotyczy on pogody, temperatury itp.:


It's cold here.

It was sunny but quite windy.

It's raining.


INNE WYRAŻENIA


Zaimek it spotykamy także w wielu innych wyrażeniach, np.:


it's (high) time

It's time to go home.


it doesn't matter

- I couldn't find the book. I'm sorry.

- It doesn't matter. I'll get it from the library.

 

 

Ćwiczenie