Zaimek one spełnia w zdaniach angielskich dwie ważne funkcje. Zostały one opisane poniżej.


ONE NEVER KNOWS


W języku polskim zdania dotyczące wszystkich ludzi ogólnie, wyrażamy często za pomocą bezosobowych form czasownika, np.:


Nigdy nie wiadomo, co nas może spotkać.

Trzeba być zawsze uczciwym.


W języku angielskim takie zdania wyrażamy zwykle albo za pomocą zaimka you (jest bardziej potoczny) lub one (bardziej formalny, raczej nieużywany w amerykańskim angielskim):


One never knows what may happen./ You never know what may happen.

One should be honest all the time. / You should be honest all the time.


UWAGA! Zaimek one może zostać użyty w zdaniach w takiej roli wyłącznie wtedy, gdy występuje w funkcji podmiotu, w przeciwnym razie, należy użyć zaimka you.A BLUE DRESS AND A RED ONE


Zaimek one pozwala w zdaniach angielskich uniknąć powtarzania tego samego rzeczownika:


I need a blue dress and a red one. = a red dress

This bowl is too big, You'll find a smaller one on the kitchen table. = a smaller bowl


W języku polskim w tego typu zdaniach opuszczamy w ogóle powtarzany zaimek:


Ta miska jest za duża. Mniejsza stoi na stole w kuchni.


Rzeczowniki w liczbie mnogiej zastępowane są przez zaimek ones:


These crayons are old and blunt. Where are my new ones? = my new crayons

Chapters 3-4 are more interesting than the previous ones. = previous chapters.

 

 

Ćwiczenie