in

on

at

stosujemy, gdy coś jest w środku, otoczone ze wszystkich stron:

 

stosujemy, gdy mówimy o czymś, co znajduje się na powierzchni:

stosujemy opisując położenie, w którym ktoś się znalazł:

in the car

in a phone booth

in the park

on the floor

on my blouse

on the table

at the table

at the door

at the station

stosujemy przed nazwami państw i miast:

stosujemy przed (prawą i lewą) stroną:

stosujemy opisując imprezy, wydarzenia sportowe itp.:

in Berlin

in the USA

on the right/left

 

at a football match

at the conference

 

 

stosujemy przed adresem:

 

 

I live at 30 London Street

ALE:

in the street

stosujemy w następujących wyrażeniach:

stosujemy w następujących wyrażeniach:

stosujemy w następujących wyrażeniach:

in prison/hospital

in bed

in a picture/photo

in the middle

in the sky

 

on page 45

on the first/second floor

on a farm

on the beach

on television/the radio

 

at work/home/school

at the seaside

at the top/bottom of

 

 

 

Ćwiczenie