PRZYSŁÓWKI STOPNIA

Adverbs of degree

 

hardly

too

very

pretty

rather

quite

almost

only

 

Przysłówki stopnia modyfikują przymiotniki lub inne przysłówki i stoją bezpośrednio przed nimi:

 

She's too busy to talk to you.

The exam was pretty easy.

I go there quite often.

 

Niektóre przysłówki stopnia określają czasownik i stoją wówczas przed głównym czasownikiem:

 

I nearly collapsed.

We almost failed.

 

Wyjątkiem jest przysłówek much, który stoi po czasowniku:

 

I couldn't see much.

 

 

PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWOŚCI

Adverbs of frequency

 

never

seldom

rarely

sometimes

occasionally

usually

often

always

 

Przysłówki częstotliwości występują zwykle w środku zdania:

Po czasowniku to be:

 

She is always busy.

 

Przed pozostałymi czasownikami głównymi:

 

I have never been to London.

Jeremy usually reads in bed.

 

Dla emfazy przysłówki częstotliwości mogą zostać użyte na początku lub końcu zdania:

 

I sometimes watch TV. - Sometimes I watch TV./I watch TV sometimes.

 

Użycie przysłówków hardly ever, never, rarely, scarcely, seldom na początku zdania wymaga szyku przestawnego. Tego typu konstrukcje są spotykane tylko w bardzo formalnym języku:

 

Hardly ever did she talk about her private life.

Seldom do they manage to overcome the difficulties.

 

 

PRZYSŁÓWKI PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Adverbs of sentence

 

fortunately

certainly

definitely

maybe

obviously

surely

clearly

luckily

 

Przysłówki prawdopodobieństwa zwykle określają całe zdanie lub jego większą część i wyrażają opinię mówiącego.

 

Najczęstszą pozycją w zdaniu, w jakiej są stosowane, jest jego początek:

 

Maybe she'll come later.

Unfortunately, I've lost my passport.

 

Lub środek, po czasowniku to be lub czasowniku posiłkowym:

 

She'll probably come.

I have presumably lost my passport.

 

Zobacz także: 

Przysłówki miejsca, czasu i sposobu

 

Ćwiczenie