(A) little i (a) few

 

A LITTLE/A FEW

 

A little i a few, użyte z przedimkiem nieokreślonym a, znaczą kilkatrochęparę.

 

A little stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi:

 

We still have a little time.

Put a little sugar in my tea, please.

 

A few – z rzeczownikami policzalnymi:

 

Quite a few people came to listen to his speech.

I need a few boxes of matches.

 

 

LITTLE/FEW

 

Little i few, użyte bez żadnego przedimka, znaczą mało, niewiele, zaledwie trochę, zaledwie kilka – wskazują na brak czegoś.

 

Little użyjemy z rzeczownikami niepoliczalnymi:

 

Hurry up, Brandon. We have very little time.

She had little hope left after two weeks of search.

 

Few użyjemy z rzeczownikami policzalnymi:

 

Only few people came to listen to his speech and he was greatly disappointed.

I have only few potatoes left. When are you going to do the shopping?