Liczba mnoga rzeczowników złożonych

 

Sposób tworzenia liczby mnogiej rzeczowników złożonych zależy od tego czy pisane są łącznie, czy rozdzielnie oraz od ich elementów składowych.

I tak:

 

·       Jeśli rzeczownik złożony pisany jest łącznie, końcówkę –s stawiamy na końcu wyrazu:

bathroom – bathrooms

onlooker – onlookers

sunflower – sunflowers

 

·       Jeżeli rzeczownik pisany jest z łącznikiem bądź rozdzielnie, sposób tworzenia liczby mnogiej zależy od tego, które słowo jest kluczowe w danym wyrażeniu.

Jeśli istnieje jedno słowo kluczowe, to do niego dodajemy końcówkę –s. Takim kluczowym słowem jest najczęściej rzeczownik:

father-in-law – fathers-in-law

passer-by – passers-by

 

Jeśli w skład rzeczownika złożonego nie wchodzi żaden rzeczownik, bądź żadne słowo nie jest ważniejsze od pozostałych, końcówkę dodajemy do ostatniego członu wyrażenia:

break-in – break-ins

take-off – take-offs

jack-o'-lantern – jack-o'-lanterns

 

UWAGA!

Jeśli mamy do czynienia z rzeczownikiem złożonym składającym się z trzech (lub więcej) elementów, z których jeden posiada nieregularną formę liczby mnogiej, liczba mnoga całego wyrażenia zostanie utworzona przez zastosowanie tejże nieregularnej formy:

 

man-of-war – men-of-war