Czasowniki modalne should i ought to, forma had better

 

SHOULD I OUGHT TO

 

Czasowniki should i ought to służą do wyrażania powinności oraz formułowania rad. Można je stosować zamiennie, ponieważ znaczą dokładnie to samo.

Należy jedynie pamiętać, że czasownik po should występuje w bezokoliczniku bez to, natomiast po ought konieczne jest użycie to:

 

You should talk to her. = You ought to talk to her.

should spend more time with my family. = I ought to spend more time with my family.

 

 

HAD BETTER

 

 

Had better również służy do wyrażania rad. Najczęściej występuje w formie skróconej 'd better:

 

You'd better take a taxi. It's late. (Lepiej weź taksówkę...)

I'd better not go to school today. I'm not feeling well.