Czas Future Perfect Continuous

 

 

STRUKTURA ZDAŃ TWIERDZĄCYCH

 

Zdania twierdzące w czasie Future Perfect Continuous tworzymy według następującego wzoru:

 

will + have been + czasownik z końcówką -ing:

 

Czasownik w czasie Future Perfect Continuous składa się z czasownika posiłkowego will have been oraz czasownika właściwego z końcówką -ing:

 

By next month I'll have been living here for eight years.

They'll have been learning English for 5 months by next week.

 

 

PYTANIA I PRZECZENIA

 

Pytania w czasie Future Perfect Continuous tworzymy za pomocą szyku przestawnego, czyli odwrócenia kolejności wyrazów w zdaniu.

 

                                              1  2     3        4        5

By the end of the month I will have been teaching in this school for 11 years.

 

                       2      1     3      4        5

How long will you have been teaching in this school by the end of the month?

 

Przeczenia uzyskujemy przez dodanie partykuły not do czasownika posiłkowego will (will+not = won't):

 

won't have been teaching in this school for 11 years by the end of the month.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Czas Future Perfect Continuous służy do mówienia o czymś, co będzie trwało już jakiś czas do danego momentu w przyszłości:

 

By next weekend they'll have been travelling around Europe for two months.

By Monday I will have been preparing for my exam for a month.

 

 

OKOLICZNIKI CZASU

 

 Charakterystycznym określnikiem czasu dla Future Perfect Continuous jest wyrażenie by + określenie czasu w przyszłości, np.:

 

by Tuesday

by the end of the year

by next week

by midnight