Czasowniki modalne may i might

 

Czasowniki may i might są bardzo podobne znaczeniowo. Oto sytuacje, w których bywają stosowane:

 

·       May i might służą do wyrażania przypuszczeń oraz stwierdzania prawdopodobieństwa. Są nieco silniejsze w swojej wymowie niż czasownik could.

Where's my wallet?

It may/might be on the fridge.

 

Sharon may/might be ill. I haven't seen her for a couple of days.

 

·       Czasownik may służy do wyrażania bardzo oficjalnych próśb i pytań o pozwolenie:

May I open the window, sir?

May I take your pen for a moment?

 

·       Czasownik may wyraża pozwolenie:

You may go.

 

Przeczenia tworzymy przez dodanie partykuły not, którą piszemy oddzielnie.

 

We may not be able to visit Aunt Mary. We won't have time.

He might not come. I know he's very busy at the moment.