Zaimek bezosobowy it

 

Oprócz występowania w funkcji zaimka osobowego, it pełni także ważną funkcję bezosobową. Każde zdanie w języku angielskim musi zaczynać się od podmiotu. Jeżeli go nie ma – tzn. jest domyślny, konieczne jest wstawienie na jego miejsce formy bezosobowej:

 

there is/there are w przypadku przedmiotów i osób

 

oraz it – w przypadku wszelkich pojęć abstrakcyjnych.

 

Oto sytuacje, w których stosujemy bezosobowe it:

 

 

CZAS

 

It rozpoczyna zdania, które podają czas zegarowy, datę, itp.:

 

It's 5.30.

It was Sunday.

It's my birthday today.

 

 

ODLEGŁOŚĆ

 

It występuje także w zdaniach, w których podawana jest odległość:

 

How far is it to the nearest petrol station?

It was 50 metres.

 

 

OPINIA

 

Bardzo często zdania wyrażające opinię zaczynają się od zaimka bezosobowego it:

 

It was not fair.

It's very important to have a good relationship.

It's great to know I have a true friend like you.

 

 

STAN

 

It służy do opisu stanu, w jakim się znajdujemy, zwłaszcza jeżeli dotyczy on pogody, temperatury itp.:

 

It's cold here.

It was sunny but quite windy.

It's raining.

 

 

INNE WYRAŻENIA

 

Zaimek it spotykamy także w wielu innych wyrażeniach, np.:

 

it's (high) time

It's time to go home.

 

it doesn't matter

I couldn't find the book. I'm sorry.

It doesn't matter. I'll get it from the library.